Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 12 trang 152 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 03:09:58

Hãy so sánh nội độc tố với ngoại độc tố.

Lời giải chi tiết

Nội độc tố là Lipôpôlisaccarit (LPS) do tế bào Gram âm tạo ra, chỉ được tiết ra môi trường khi tế bào bị tan, bền nhiệt, nhưng có độ độc thấp hơn ngoại độc tố. Ngoại độc tố do tế bào Gram dương tiết ra môi trường, có bản chất là prôtêin. khác nhau tuỳ từng loài, ít bền nhiệt nhưng có độ độc cao hơn nội độc tố.

Lượt xem: 135

Các bài học liên quan