Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 12 trang 112 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 06:54:33

Quan sát sơ đồ sau đây :

a) Chú thích vào hình A và B là gì ?

b) Tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa 2 quá trình đó.

Lời giải chi tiết

a)

- Nhánh bên trái (A) là sơ đồ quá trình nguyên phân.

- Nhánh bên phải (B) là sơ đồ quá trình giảm phân.

b) So sánh

* Giống nhau :

- NST nhân đôi một lần.

- Đều là sự phân bào có thoi phân bào.

- Xảy ra các giai đoạn tương tự như nhau : kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

- Đều có hiện tượng nhân đôi, đóng xoằn, tháo xoắn của NST.

- Đều có hiện tượng sắp xếp NST, phân li, di chuyển NST về 2 cực tế bào.

* Khác nhau:

Lượt xem: 128