Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 11 trang 152 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-08 03:09:35

Bào tử là gì ? Tại sao vi sinh vật lại hình thành bào tử ?

Lời giải chi tiết

Bào tử là cấu trúc đặc biệt do tế bào sinh ra. Tuỳ ỉoại bào tử mà có chức năng khác nhau :

- Để phát tán.

- Để vượt qua điều kiện bất lợi của môi trường (do có màng dày nên chịu được khô hạn, do có canxiđipicôlinat nên có tính bền nhiệt).

- Dùng để sinh sản (vô tính hoặc hữu tính).

- Không phải tất cả vi sinh vật đều có khả năng hình thành bào tử. Đối với một số loài, sự hình thành bào tử là thuộc tính của loài, ví dụ Bacillus cho dù ơ môi trường thuận tiện chúng vẫn hình thành bào tử

Lượt xem: 143

Các bài học liên quan