Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 83 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-12 07:15:23

Mục lục
* * * * *

Câu 11

Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn

A. sinh trưởng                B. tirôxin.

C. ơstrôgen.                   D. testostêrôn

Lời giải:

Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn tirôxin.

Chọn B

Câu 12

Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmôn sinh trưởng sẽ

A. trở thành người khổng lồ.

B. chậm lớn hoặc ngừng lớn.

C. trở thành người bé nhỏ.

D. sinh trưởng và phát triển bình thường.

Lời giải:

Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmôn sinh trưởng sẽ trở thành người khổng lồ 

Chọn A

Câu 13

Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn

A. ơstrôgen.                     B. ecđixơn.

C. tirôxin.                          D. testostêrôn

Lời giải:

Nếu thiếu iôt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn tirôxin.

Chọn C

Câu 14

Ở sâu bướm, hoocmôn ecđixơn có tác dụng

A. gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm 

B. gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm,

C. ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.

D. kích thích thể allata tiết ra juvenin.

Lời giải:

Ở sâu bướm, hoocmôn ecđixơn có tác dụng gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm 

Chọn A

Câu 15

Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là

A. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

B. kích thích tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.

C. kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

D. ức chế tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.

Lời giải:

Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

Chọn A

Lượt xem: 123