Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SBT Sinh học 12 trang 55, 56

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-14 02:44:52

Mục lục
* * * * *

Câu 11

Điểm khác nhau trong kĩ thuật chuyển gen với plasmit và với virut làm thể truyền là

A. virut có thể tự xâm nhập tế bào phù hợp.

B. sự nhân lên của virut diễn ra trong nhân, sự nhân lên của plasmit diễn ra trong tế bào chất

C. chuyển gen bằng virut bị hạn chế là chỉ chuyển được gen vào vi khuẩn thích hợp với từng loại virut nhất định.

D. cả A, B và C.

Lời giải:

Plasmid cần có các enzim phân cắt và nối tham gia mới có thể xâm nhập vào tế bào

Sự nhân lên của virut diễn ra trong nhân, sự nhân lên của plasmit diễn ra trong tế bào chất do  plasmid ko gắn gen vào bộ gen của vật chủ

Chuyển gen bằng virut bị hạn chế là chỉ chuyển được gen vào vi khuẩn thích hợp với từng loại virut nhất định.

Chọn D

Câu 12

Chuyển gen tổng hợp chất kháng sinh của xạ khuẩn (Penicillium sp.) vào vi khuẩn (E. coli), người ta đã giải quyết được vấn đề gì trong sản xuất kháng sinh ?

A. Tăng sản lượng.

B. Nâng cao chất lượng sản phẩm,

C. Hạ giá thành

D. Rút ngắn thời gian.

Lời giải:

Do thời gian nhân lên của vi khuẩn rất nhanh do đó thò gian sản xuất kháng sinh nhanh hơn

Chọn D

Câu 13

Kĩ thuật chuyển gen đã ứng dụng loại kĩ thuật nào sau đây ?

A. Kĩ thuật gây đột biến nhân tạo.

B. Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.

C. Kĩ thuật xử lí enzim.

D. Kĩ thuật xử lí màng tế bào.

Lời giải:

Kỹ thuật chuyển gen (kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp) là chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng nhiều cách khác nhau.

Chọn B

Câu 14

Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích gì ?

A. Xác định vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính.

B. Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.

C. Phát hiện các gen biểu hiện phụ thuộc giới tính.

D. Phát hiện các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen để dò tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất. 

Lời giải:

Một số gen tốt nằm trong tế bào chất do đó khi lai giống con sinh ra mang tính trang của mẹ, nhờ đó có thể ứng dụng chọn những con mẹ mang tính trạng mong muốn để lai giống

Chọn B

Câu 15

Trong lai tế bào, nuôi cấy 2 dòng tế bào xôma khác loài trong một môi trường dinh dưỡng, chúng có thể kết hợp lại với nhau thành tế bào lai chứa bộ gen của hai loài bố, mẹ. Từ đây phát triển thành cây lai thể đột biến

A. sinh dưỡng.              C. tứ bội.

B. đa bội.                       D. song nhị bội.

Lời giải:

Tế bào mang hai bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ là thể song nhị bội.

Chọn D

Lượt xem: 87