Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1 trang 45 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 09:10:12

Cho một cầu khuẩn có đường kính 3 μm, một trứng ếch có đường kính 30 μm. Em hãy tính tỉ lệ giữa diện tích và thể tích (S/V) của 2 tế bào trên. Từ đó rút ra nhận xét về ưu thế sinh học của kích thước tế bào vi khuẩn.

Lời giải chi tiết

S = 4πR2

V = 4/3. πR3

Tỉ lệ S/V = 3/R

Cầu khuẩn : R = 3/2 = 1,5 → S/V = 2

Trứng ếch : R = 30/2 = 15 → S/V = 0,2

→ Vi khuẩn có kích thước nhỏ thì tỉ lệ S/V lớn gấp 10 lần ở trứng ếch, thuận lợi cho sự trao đổi chất, dẫn tới sinh trưởng, phân chia nhanh, đảm bảo sự thích nghi với môi trường.

Lượt xem: 153