Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1 trang 127 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-07 08:25:16

Vi sinh vật là gì?

Lời giải chi tiết

Vi sinh vật là cơ thể sống có các đặc điểm sau :

- Có kích thước rất nhỏ, muốn quan sát rõ phải dùng kính hiển vi.

- Có thể là nhân sơ (vi khuẩn) hoặc nhân thực (nấm men, nấm mốc).

- Hấp thụ nhiều chuyển hoá nhanh (vượt xa các cơ thể khác).

- Sinh trưởng nhanh phát triển mạnh.

Lượt xem: 147

Các bài học liên quan