Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1, 2, 3 trang 89 SBT Sinh học 12

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-15 03:19:56

Mục lục
* * * * *

Giải bài 1 trang 89 SBT Sinh học 12

Phân biệt một vật thể sống và một vật thể vô cơ.

Lời giải chi tiết

Cơ thể sống có 5 dấu hiệu cơ bản - đặc trưng :

- Là 1 hệ thống mở cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng.

- Thường xuyên tự đổi mới thành phần cấu tạo nhờ khả năng trao đổi chất với môi trường.

- Có khả năng tự điều hoà, điều chỉnh các hoạt động sống nhờ hệ enzim và các loại hoocmôn

- Có khả năng sinh sản nhờ cơ chế nhân đôi của phân tử ADN.

- Có khả năng tích luỹ thông tin di truyền do ADN sao chép sai tạo đột biến gen và các đột biến được di truyền nên từ một gen gốc ban đầu hình thành nhiều alen.

Các vật thể vô cơ không có các đặc điểm nêu trên và trong quá trình tương tác với môi trường, vật chất vô cơ thường bị biến tính đưa đến trạng thái huỷ hoại.

Giải bài 2 trang 89 SBT Sinh học 12

Vật nào dưới đây không phải là hoá thạch ? Ghi số 1 bên cạnh hoá thạch, ghi số 0 bên cạnh vật không phải là hoá thạch.

Lời giải chi tiết

Ghi số 1 bên cạnh hoá thạch, ghi số 0 bên cạnh vật không phải là hoá thạch.

Giải bài 3 trang 89 SBT Sinh học 12

So sánh hình dạng, cấu tạo của con sam ngày nay (hình A) với con tôm ba lá (hình B) có tuổi địa chất từ kỉ Cambri. Cho biết vì sao người ta gọi con sam là một dạng hoá thạch sống

Lời giải chi tiết

Con sam ngày nay là một động vật không xương sống ngành Chân khớp (Arthropoda) vẫn còn mang những đặc điểm cấu tạo giống con tôm ba lá kỉ Cambri như có vỏ cứng bằng kitin, thân phân đốt, mặt lưng nhìn rõ có 3 thuỳ, mỗi đốt thân hình thành một đôi gai, có đuôi dài... Do đó, người ta gọi con sam là hoá thạch sống với ý nghĩa nó còn mang nhiều đặc điểm giống với dạng hoá thạch cổ xưa.

Lượt xem: 105

Các bài học liên quan