Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 SBT Sinh học 12 trang 75

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-14 06:55:14

Mục lục
* * * * *

Câu 1

Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng ?

A. Ngà voi và sừng tê giác

B. Vòi voi và vòi bạch tuộc

C. Cánh dơi và tay người.

D. Đuôi cá mập và đuôi cá voi

Lời giải:

Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau nhưng hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác xa nhau.

Chọn C

Câu 2

Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương tự ?

A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyên nước bọt của các động vật khác

B. Cánh chim và cánh côn trùng.

C. Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng.

D. Tua cuốn của dây bầu, bí và gai xương rồng.

Lời giải:

Cơ quan tương tự: là những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức phân giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. 

Chọn B

Câu 3

Các cơ quan tương đồng là kết quả của quá trình tiến hoá theo hướng

A. vận động.                   B. hội tụ.

C. đồng quy                    D. phân nhánh

Lời giải:

Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau nhưng hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác xa nhau.

Các cơ quan tương đồng là kết quả của quá trình tiến hoá theo hướng phân nhánh.

Chọn D

Câu 4

Các cơ quan tương tự là kết quả của quá trình tiến hoá theo hướng

A. hội tụ.                           B. vận động.

C. kiên định.                     D. phân li 

Lời giải:

Cơ quan tương tự: là những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức phân giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. 

Các cơ quan tương tự là kết quả của quá trình tiến hoá theo hướng hội tụ. 

Chọn A

Câu 5

Các cơ quan thoái hoá là cơ quan

A. phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

B. thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng mới (ví dụ, tay người chuyển sang cầm nắm, không còn làm nhiệm vụ vận chuyển cơ thể).

C. thay đổi cấu tạo (như bàn chân chỉ còn 1 ngón ở loài ngựa)

D. biến mất hoàn toàn (như vượn người hiện nay không có đuôi).

Lời giải:

Cơ quan thoái hoá là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

Chọn A

Lượt xem: 138