Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 SBT Sinh học 12 trang 106, 107

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-15 04:35:26

Mục lục
* * * * *

Câu 1

Sự khác nhau giữa môi trường nước và môi trường trên cạn là

A. cường độ ánh sáng ở môi trường cạn mạnh hơn trong môi trường nước.

B. nồng độ ôxi ở môi trường trên cạn cao hơn môi trường nước,

C. nước có độ nhớt thấp hơn trong không khí.

D. nước có nhiều khoáng hơn trong đất.

Lời giải:

Môi trường nước nồng độ O2 hòa tan ít hơn nồng độ O2 trên cạn

Chọn B

Câu 2

Sự nổi của sinh vật trong môi trường nước là do

A. tác động tương hỗ của môi trường vào sinh vật.

B. áp lực từ dưới đẩy sinh vật lên trên.

C. sự kết hợp giữa khối lượng cơ thể sinh vật và áp lực đẩy từ dưới lên.

D. sinh vật thuỷ sinh bơi lên lớp nước bề mặt.

Lời giải:

Sinh vật nổi trên mặt nước nhờ sức căng bề mặt và các đặc điểm sinh học trên cơ thể của nó. Do đó sự nổi của sinh vật trong môi trường nước là do tác động tương hỗ của môi trường vào sinh vật.

Chọn A

Câu 3

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm thích nghi sinh lí của thực vật với môi trường khô hạn ?

A. Bề mặt lá bóng có tác dụng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

B. Có thân ngầm phát triển dưới đất.

C. Lỗ khí đóng lại khi gặp khí hậu nóng.

D. Lá xoay chuyển tránh ánh nắng mặt trời.

Lời giải:

Lỗ khí khổng đóng lại giúp hạn chế sự thoát hơi nước

Chọn C

Câu 4

So sánh giữa thực vật thụ phấn nhờ sâu bọ với thực vật thụ phấn nhờ gió, người ta thấy thực vật thụ phấn nhờ gió có đặc điểm

A. hoa có màu rực rỡ và sáng hơn

B. có nhiều tuyến tiết mật.

C. có ít giao tử đực hơn

D. hạt phấn nhỏ, nhẹ, nhiều hơn.

Lời giải:

Thực vật thụ phấn nhờ gió có hạt phấn sẽ nhỏ, nhẹ và nhiều hơn nhằm giúp cho quá trình khuếch tán trong không khí diễn ra dễ ra, hạt phấn bay xa và tăng khả năng thụ phấn

Chọn D

Câu 5

Ở môi trường rất khô hạn, một số loài thú có thể tồn tại mặc dù không được uống nước. Đó là do

A. chúng thu nhận và sử dụng nước một cách hiệu quả từ nguồn nước chứa trong thức ăn. .

B. chúng có khả năng dự trữ nước trong cơ thể.

C. chúng đào hang và trốn dưới đất trong những ngày nóng.

D. chúng có thể sống sót không cần nước cho tới khi có mưa.

Lời giải:

Ở môi trường rất khô hạn, một số loài thú có thể tồn tại mặc dù không được uống nước chúng thu nhận và sử dụng nước một cách hiệu quả từ nguồn nước chứa trong thức ăn.

Chọn A

Lượt xem: 108