Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 8 trang 36 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 03:32:50

Hãy đánh dấu cộng trong bảng ở các vị trí xảy ra sự lọc, tái hấp thụ và tiết trong thận động vật có vú (có thể có các trả lời đúng cho một quá trình).

Lời giải chi tiết

Lượt xem: 162