Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 6 trang 47 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 04:51:45

Quan sát các thí nghiệm dưới đây, mô tả hiện tượng của thí nghiệm

Lời giải chi tiết

Rễ của cây đậu sẽ hướng tới nơi có chứa chất dinh dưỡng khoáng cần thiết cho sự phát triển của cây và tránh xa nơi có chứa các chất độc(arsenat, fluorua) ảnh hưởng tới sự phát triển của cây.

Lượt xem: 149