Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 5 trang 14 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 02:21:15

Quan sát, phân tích hình dưới đây và giải thích tại sao lá cây màu xanh lục

Lời giải chi tiết

*Phân tích: Con người chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bức xạ ánh sáng mặt trời có bức xạ từ 300nm-700nm với các màu như sau:

- Bước sóng càng ngắn thì năng lượng càng cao, càng dễ quan sát màu.

- Ở lá thì hàm lượng diệp lục nhiều, mà diệp lục thì hấp thụ ánh sáng 400-490nm, mà ở vùng này ánh sáng màu xanh lục nên lá có màu xanh lục.

Lượt xem: 161