Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 31, 32, 33 trang 66 SBT Sinh học lớp 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 07:26:40

Mục lục
* * * * *

Câu 31

Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở?

A. Chùy xinap

B. Trên màng trước xinap

C. Trên màng sau xinap

D. khe xinap

Lời giải:

Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở Chùy xinap

Chọn A

Câu 32

Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau , axetincolin phân hủy thành

A. axetat và colin

B. axetin và colin 

C. axit acetic và colin

D. estera và colin 

Lời giải:

Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axetincolin phân hủy thành axetat và colin   

Chọn A

Câu 33

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xinap, chất trung gian hóa học gắn với thụ thể ở màng sau làm cho màng sau :

A. đảo cực

B. tái phân cực 

C. mất phân cực

D. đảo cực và tái phân cực 

Lời giải:

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xinap, chất trung gian hóa học gắn với thụ thể ở màng sau làm cho màng sau mất phân cực   

Chọn C

Lượt xem: 171