Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 3 trang 44 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 04:29:55

Các tua quấn ở các cây mướp bầu, bí ...là kiểu hướng động gì? Em hãy giải thích cơ chế của hiện tượng này?

Lời giải chi tiết

- Các tua quấn ở các cây mướp, bầu , bí...là kiểu hướng động là hướng tiếp xúc

- Giải thích: Do phía bị kích thích( vật tiếp xúc ) có nồng độ auxin thấp dẫn đến các tế bào phía này sinh trưởng chậm hơn so với các tế bào ở phía ngược lại ( phía không tiếp xúc ), vì vậy cây uốn cong theo vật tiếp xúc

Lượt xem: 91