Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 65,66 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 07:23:06

Mục lục
* * * * *

Câu 26

Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

A. nhanh hơn.            B. như nhau.

C. chậm hơn.             D. bằng một nửa.

Lời giải:

Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là nhanh hơn.  

Chọn A

Câu 27

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực

A. cả trong và ngoài màng tích điện âm.

B. chênh lệch điện thê giảm nhanh tới 0.

C. cả trong và ngoài màng tích điện dương.

D. chênh lệch điện thế đạt cực đại.

Lời giải:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực chênh lệch điện thê giảm nhanh tới 0.

Chọn B

Câu 28

Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn so với không có bao miêlin vì xung thần kinh

A. lan truyền theo kiểu nhảy cóc.

B. lan truyền liên tiếp từ vùng này sang vùng khác,

C. không lan truyền theo kiểu nhảy cóc

D. không lan truyền liên tục.

Lời giải:

Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn so với không có bao miêlin vì xung thần kinh lan truyền theo kiểu nhảy cóc.

Chọn A

Câu 29

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của

A. \(Mg^{2+}\).                           B. \(Na^+\).

C. \(K^+\).                               D. \(Ca^{2+}\).

Lời giải:

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của \(Ca^{2+}\)

Chọn D

Câu 30

Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở

A. khe xináp

B. màng trước xináp

C. màng sau xináp

D. chuỳ xináp.

Lời giải:

Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở màng sau xináp

Chọn C

Lượt xem: 144