Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 2 trang 13 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 02:19:01

Hãy mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan và chất hữu cơ trong cây. Vẽ hình minh họa.

Lời giải chi tiết

- Con đường gian bào: nước từ đất vào lông hút —> gian bào của các tế bào vỏ tới đai Caspari: nước qua tế bào nội bì vào trung trụ —> mạch gỗ.Con đường này nhanh, không chọn lọc.

- Con đường tế bào chất: nước từ đất vào lông hút —> tế bào vỏ —> tế bào nội bì —> vào trung trụ —> mạch gỗ. Con đường này chậm, có chọn lọc.

Lượt xem: 143