Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Em hãy miêu tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất

6ce4102b1d12ccf488c35924411c53f6
Gửi bởi: Trần Hà Quỳnh Như vào ngày 2016-08-21 15:23:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 906 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOGIA LAI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊNNĂM HỌC 2013 2014MÔN THI: TIẾNG ANH (Không chuyên)ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨCA. PRONUNCIATION (0,1 điểm câu 0,5 điểm)1. 2. 3. 4. 5. BB. USE OF ENGLISH (3,5 điểm)I. (0,1 điểm câu 0,5 điểm)1. 2. 3. 4. 5. II. (0,2 điểm câu điểm)1. 2. 3. 4. 5. CIII. (0,1 điểm 20 câu điểm)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. BC. READING (0,2 điểm 15 câu điểm)I. 1. 2. 3. 4. 5. BII. 1. 2. 3. 4. 5. AIII. 1. 2. 3. 4. 5. BD. WRITING (3 điểm)I. Complete the letter, using the words or phrases given: (0,2 điểm 10 câu điểm)1. We are (we’re) having wonderful time in Ha Noi.2. We have (we’ve) been here for week. Life in Ha Noi is exciting.3. Ha Noi is large city and it is also interesting.4. Vietnamese people are very friendly and hospitable.5. Yesterday we saw street musician playing/play the guitar on the pavement.6. He played quite beautifully.7. send here photo of our hotel.8. It looks very nice, doesn’t it? Does it look (very) nice?9. It is (It’s) so quiet that we can hardly believe (that) it is (it’s) in the capital of Vietnam.10. hope (that) you will (you’ll) be/ you are (you’re) all well Please send my regards to your parents.II. Rewrite the second sentences: (0,2 điểm câu điểm)1. wish could go to the party tonight.2. Experiments on animals should be stopped.3. He asked Mary if/whether she could lend him some money. He asked if/whether Mary could lend him some money.4. My sister started to work/ working in the factory in 2001/ 12 (twelve) years ago .5. Why don’t we go out for drink tonight?THE ENDTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.