Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

[ Diễn đàn Hocmai

2a596fc9a3946b8236d73065dbc86317
Gửi bởi: Nguyễn Trần Bích Châu vào 10:27 AM ngày 19-06-2017 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 240 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Truy cập diendan.hocmai.vn để tải nhiều tài liệu hơn!
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017
Đề số : 05 [SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA ]
Sưu tầm và biên soạn : Trưởng nhóm Toán + Vật Lý Lê Đức Thọ

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc khó khăn cần được giải đáp và yêu c ầu tài li ệu các môn
học các em liên hệ trực tiếp diễn đàn qua kênh chính :
Website : https://diendan.hocmai.vn/

Câu 1: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng
A. có tính chất sóng. B. là sóng siêu âm. C. là sóng dọc.
D. có tính chất hạt.
Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc của
con lắc là
A. 2π

g

.

B.

g

.

C.

g

.

D.

1 g
.


Câu 3: Đơn vị cường độ âm là
A. jun trên mét vuông (J/m2).
B. oát trên mét (W/m).
2
C. oát trên mét vuông (W/m )
D. ben (B).
Câu 4: Dao động tắt dần là
A. dao động có chu kỳ giảm dần theo thời gian.
B. dao động có tần số giảm dần theo thời gian.
C. dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. dao động có tần số góc giảm dần theo thời gian.
Câu 5: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này
phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng.
B. hóa - phát quang.
C. quang - phát quang.
D. phản xạ ánh sáng.
Câu 6: Hạt nhân

210
84

Po phân rã α thành hạt nhân con X. Số nuclôn trong hạt nhân X bằng

A. 82.
B. 210.
C. 124.
D. 206.
Câu 7: Một hạt nhân X ban đầu đứng yên, phóng xạ  và biến thành hạt nhân con Y. Gọi m 1 và m 2; v1 và
v2; K1 và K2 tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt  và hạt nhân Y. Hệ thức đúng là
v
m
K
v
m
K
v
m
K
v
m
K
A. 1  1  1 . B. 2  2  2 . C. 1  2  1 . D. 1  2  2 .
v2 m2 K 2
v1 m1 K1
v 2 m1 K 2
v 2 m1 K1
Câu 8: Sóng điện từ do đài phát công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là
A. sóng trung.
B. sóng cực ngắn.
C. sóng ngắn.
D. sóng dài.
Diễn đàn học tập : https://diendan.hocmai.vn/

- Trang | 1 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Truy cập diendan.hocmai.vn để tải nhiều tài liệu hơn!
Câu 9: Dùng một ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện trong một mạch điện xoay chiều. Số chỉ của
ampe kế cho biết
A. cường độ dòng điện tức thời trong mạch.
B. cường độ dòng điện cực đại trong mạch.
C. cường độ dòng điện trung bình trong mạch.
D. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.
Câu 10: Hiện nay, hệ thống điện lưới quốc gia ở Việt Nam thường sử dụng dòng điện xoay chiều có tần số

A. 50 Hz.
B. 100 Hz.
C. 120 Hz.
D. 60 Hz.
Câu 11: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 8cos(20t  x) (cm), (với t tính bằng s,
x tính bằng m). Biên độ của sóng bằng
A. 4 2 cm.
B. 4 cm.
C. 8 2 cm.
D. 8 cm.
Câu 12: Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng
rãi nhất là
A. chọn dây tải điện có điện trở suất nhỏ.
B. tăng tiết diện của dây tải điện.
C. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải điện.
D. tăng điện áp ở đầu đường dây truyền tải điện.
Câu 13: Một mạch dao động LC lí tưởng, với cuộn cảm thuần L = 9 mH và tụ điện có điện dung C. Trong
quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12 V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ
lớn q = 24 nC thì dòng điện trong mạch có cường độ i = 4 3 mA. Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng
A. 12(ms).

B. 6( s).

C. 12( s).s

D. 6(ms).

Câu 14: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có
A. cả chiều và cường độ không đổi.
B. cả chiều và cường độ thay đổi.
C. chiều không đổi, cường độ thay đổi.
D. chiều thay đổi, cường độ không đổi.
Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ).Trong đó A, ω và φ là các
hằng số. Pha dao động của chất điểm
A. biến thiên theo hàm bậc nhất với thời gian.
B. không đổi theo thời gian.
C. biến thiên theo hàm bậc hai với thời gian.
D. biến thiên điều hòa theo thời gian.
Câu 16: Một chất điểm có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu
thức F = - 0,8cos 4t (N). Biên độ dao động của chất điểm bằng
A. 8 cm.
B. 10 cm.
C. 12 cm.
D. 6 cm.
Câu 17: Trên một sợi dây đang có sóng dừng ổn định, sóng truyền trên sợi dây có bước sóng λ . Khoảng
cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng
λ
A. .
B. λ .
C. 2 λ .
4
Câu 18: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt
Diễn đàn học tập : https://diendan.hocmai.vn/

D.

λ
.
2

- Trang | 2 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Truy cập diendan.hocmai.vn để tải nhiều tài liệu hơn!
A. prôtôn và êlectron.
B. nơtron và êlectron.
C. prôtôn và nơtron.
D. prôtôn, nơtron và êlectron.
Câu 19: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm
là λ, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D. Khoảng vân là
λa
λD
aD
λ
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
D
a
λ
aD
Câu 20: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện trong mạch là i =
I0sin(ωt + ). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng
1
1
A.
I0.
B. I0 2 .
C. 2I0.
D. I0.
2
2
Câu 21: Giới hạn quang dẫn của Si là 1,11 μm. Bức xạ nào dưới đây không gây ra hiện tượng quang dẫn
khi chiếu vào Si?
A. 0,52 μm.
B. 1,88 μm.
C. 0,38 μm.
D. 0,76 μm.
Câu 22: Khi nói về tia , phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia  không mang điện tích.
B. Tia  có bản chất là sóng điện từ.
C. Tia  có khả năng đâm xuyên rất mạnh. D. Tia  có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.
Câu 23: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm ánh sáng đơn sắc
gọi là hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng.
B. giao thoa ánh sáng.
C. phản xạ toàn phần.
D. phản xạ ánh sáng.
Câu 24: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng
A. một chất cách điện trở thành dẫn điện khi được chiếu sáng.
B. giảm điện trở của một chất bán dẫn, khi được chiếu sáng.
C. giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng.
D. tăng điện trở của một chất bán dẫn, khi được chiếu sáng.
Câu 25: Một điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm, cách thấu kính 15
cm. Cho điểm sáng S dao động điều hoà với chu kỳ 2 giây trên trục Ox, theo phương vuông góc với trục
chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ 4 cm. Gọi S’ là ảnh của S qua thấu kính. Tốc độ trung
bình của S’ trong thời gian một chu kỳ dao động bằng
A. 25 cm/s.
B. 16 cm/s.
C. 15 cm/s.
D. 32 cm/s.
Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O với biên độ 4 cm
và tần số 10 Hz. Tại thời điểm ban đầu chất điểm có li độ 4 cm. Phương trình dao động của chất điểm là
A. x = 4cos(20t + 0,5) cm.
B. x = 4cos(20t – 0,5) cm.
C. x = 4cos20t cm.
D. x = 4cos(20t + ) cm.
Câu 27: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một điện trở thuần 10 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch
có biểu thức i = 2cos(120πt) (A). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian t = 0,5 phút bằng
A. 600 J.
B. 1000 J.
C. 200 J.
D. 400 J.
Câu 28: Trên mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 44 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương
thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 8 cm. Gọi M và N là hai điểm trên mặt nước sao cho
Diễn đàn học tập : https://diendan.hocmai.vn/

- Trang | 3 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Truy cập diendan.hocmai.vn để tải nhiều tài liệu hơn!
ABMN là hình chữ nhật. Để trên MN có số điểm dao động với biên độ cực đại nhiều nhất thì diện tích hình
chữ nhật ABMN lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 260 cm2.
B. 180 cm2.
C. 180 mm2.
D. 260 mm2.
Câu 29: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng. Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe và
phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,6 m và bước sóng 2. Khoảng cách giữa hai khe
là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong một khoảng rộng L = 2,4 cm trên
màn, người ta đếm được 33 vạch sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Biết 2 trong
5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Bước sóng 2 bằng
A. 0,45 μm .
B. 0,55 μm .
C. 0,65 μm .
D. 0,75 μm .


Câu 30: Đặt điện áp u U0cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm: Điện trở thuần R,
cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp, M là điểm nối giữa R và L. Điện áp tức thời của đoạn mạch AM
(chứa R) và MB (chứa L và C) tại thời điểmt1 là u AM = 60V; u MB =15 7 V

và tại thời điểm t 2 là

u AM = 40 3 V; u MB = 30 V. Giá trị của U0 bằng
A. 50 2 V.

B. 100 2 V.

C. 100 V.

D. 25 2 V.

Câu 31: Mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm
t 0=0
bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Tại thời
3T
điểm t =
thì
4
A. dòng điện đi qua cuộn cảm có chiều từ A đến B và bản A tích điện âm.
B. dòng điện đi qua cuộn cảm có chiều từ A đến B và bản A tích điện dương.
C. dòng điện đi qua cuộn cảm có chiều từ B đến A và bản A tích điện dương.
D. dòng điện đi qua cuộn cảm có chiều từ B đến A và bản A tích điện âm.
Câu 32: Đặt điện áp u = 45 26.cosωt (V) (ω có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp (với
2L > CR2 ). Điều
Z
2
chỉnh ω đến giá trị sao cho L =
thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Giá trị cực đại
ZC
11
đó bằng
A. 180 V.
B. 205 V.
C. 165 V.
D. 200 V.
Câu 33: Theo Thông tư số 10/2009/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, nếu âm lượng của còi xe ô tô
tại điểm cách đầu xe 2 m mà lớn hơn 115 dB là không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Lấy cường độ âm chuẩn là I 0 = 10 -12 W/m2. Vậy để đạt tiêu chuẩn này thì công suất âm của còi xe (xem là
nguồn điểm, đặt trước đầu xe) không vượt quá
A. 6 W.
B. 18 W.
C. 20W.
D. 16 W.
Câu 34: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, các êlectron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên
các quỹ đạo dừng dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện. Theo định nghĩa dòng điện thì chuyển động của
êlectron quanh hạt nhân tạo nên dòng điện (gọi là dòng điện nguyên tử, phân tử). Khi êlectron chuyển động

Diễn đàn học tập : https://diendan.hocmai.vn/

- Trang | 4 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Truy cập diendan.hocmai.vn để tải nhiều tài liệu hơn!
trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường độ I 1, khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng
I
điện nguyên tử có cường độ là I2. Tỉ số 1 bằng
I2
1
1
.
B. .
C. 8.
D. 4.
8
4
Câu 35: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước
sóng 0,75 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2

A.

m. Trên màn khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 7 (ở hai bên vân sáng trung tâm) là
A. 10 mm.
B. 6 mm.
C. 4 mm.
D. 8 mm.
Câu 36: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng
từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm sáng trên màn cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bức xạ cho
vân sáng tại M, bức xạ có bước sóng ngắn nhất là
A. 384,6 nm.
B. 714,3 nm.
C. 380,0 nm.
D. 417,7 nm.
Câu 37: Treo thẳng đứng một con lắc đơn và một con lắc lò xo vào trần một thang máy đang đứng yên tại
nơi có gia tốc trọng trường bằng 10 m/s 2. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa thì thấy chúng đều
có tần số góc bằng 10 rad/s và biên độ dài đều bằng 1 cm. Đúng lúc vật nặng của hai con lắc cùng đi qua vị
trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc 2,5 m/s 2. Tỉ số
giữa biên độ dài của con lắc đơn và con lắc lò xo sau khi thang máy chuyển động gần nhất với giá trị nào
sau đây?
A. 2.
B. 1,5.
C. 0,55.
D. 0,45.
Câu 38: Đồng vị

23
11

Na phóng xạ β - tạo thành

23
12

Mg. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ thời điểm ban đầu

có 1015 hạt nhân nguyên tử Na bị phân rã. Cũng trong khoảng thời gian 1 giờ nhưng kể từ thời điểm 30 giờ
so với thời điểm ban đầu thì có 0,25.10 15 hạt nhân nguyên tử Na bị phân rã. Chu kỳ bán rã của Na là
A. 30 giờ.
B. 15 giờ.
C. 7,5 giờ.
D. 20 giờ.

.
Câu 39: Một hạt nhân có số khối A phóng xạ
Lấy khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số
khối của nó. Tỉ số giữa khối lượng hạt nhân con và khối lượng hạt nhân mẹ sau 2 chu kỳ bán rã bằng
A-4
3A
A-4
3(A - 4)
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
3A
A-4
A
A

Diễn đàn học tập : https://diendan.hocmai.vn/

- Trang | 5 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Truy cập diendan.hocmai.vn để tải nhiều tài liệu hơn!
Câu 40: Một nhóm học sinh dùng vôn kế
và ampe kế hiển thị kim để khảo sát sự phụ
thuộc của cường độ dòng điện vào điện áp
đặt vào hai bản của một tụ điện. Đường đặc
tính V- A của tụ điện vẽ theo số liệu đo
được như hình bên. Nếu nhóm học sinh này
tính dung kháng của tụ điện ở điện áp 12 V
thì giá trị tính được là
A. ZC = 45,0 ± 7,5 ().
B. ZC = 50,0 ± 8,3 ().
C. ZC = 5,0 ± 0,83 ().
D. ZC = 4,5 ± 0,83 ().

Diễn đàn học tập : https://diendan.hocmai.vn/

- Trang | 6 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Truy cập diendan.hocmai.vn để tải nhiều tài liệu hơn!
BẢNG ĐÁP ÁN
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

A
Câu
11
D
Câu
21
B
Câu
31
D

B
Câu
12
D
Câu
22
D
Câu
32
C

C
Câu
13
C
Câu
23
A
Câu
33
D

C
Câu
14
B
Câu
24
B
Câu
34
C

C
Câu
15
A
Câu
25
B
Câu
35
A

D
Câu
16
B
Câu
26
C
Câu
36
A

C
Câu
17
D
Câu
27
A
Câu
37
D

C
Câu
18
C
Câu
28
B
Câu
38
B

D
Câu
19
B
Câu
29
D
Câu
39
D

Câu
10
A
Câu
20
A
Câu
30
C
Câu
40
B

GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:
Hiện tượng nhiễu xạ chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng


Đáp án A

Câu 2:
Tần số góc của con lắc
 

g
lĐáp án B

Câu 3:
Đơn vị của cường độ âm là W/m 2


Đáp án C

Câu 4 :
Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian


Đáp án C

Câu 5:
Đây là hiện tượng quang – phát quang


Đáp án C

Câu 6:
Phương trình phản ứng

210
84

Po  42  206
82 X

Vậy hạt nhân X có 206 nucleon


Đáp án D

Câu 7:
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho phản ứng hạt nhân: tổng đượng lượng của hệ trước và sau va
chạm là bằng nhau
pX p  pY  p  pY  p2 p 2Y
0

Diễn đàn học tập : https://diendan.hocmai.vn/

- Trang | 7 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Truy cập diendan.hocmai.vn để tải nhiều tài liệu hơn!
Mặc khác, ta có
p mv

 p 2 2mK

1
2
K  2 mv
Kết hợp với biểu thức trên ta được:
m
K
2m1K1 2m 2K 2  1  2
m2 K1


Đáp án C

Câu 8:
Sóng ngắn bị tần điện li phản xạ do vậy có thể truyền được đi xa mọi điểm trên mặt đất


Đáp án C

Câu 9:
Ampe kế nhiệt cho biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch


Đáp án D

Câu 10:
Hệ thống điện Việt Nam có tần số 50 Hz


Đáp án A

Câu 11:
Biên độ của sóng A 
8 cm


Đáp án D

Câu 12:
Biện pháp được sử dụng để giảm hao phí trong quá trình truyền tải là tăng điện áp hai đầu đường dây


Đáp án D

Câu 13 :
Trong mạch dao động LC thì điện tích trên hai bản tụ và điện áp trên tụ luôn biến đổi vuông pha với nhau,
với hai đại lượng vuông pha ta luôn có :
2

2

 q   i 

    1
 Q0   I 0 
Kết hợp với

Q0 CU0


1
1
CU02  LI02

2
2

2

 q 
i2
1
1

1  2 4.10 18  3.10 9  1 0  C
 4.10 9 F


C
CU
C
C
2
0 

U0
L
Chu kì dao động riêng của mạch
T 2  LC 1, 2.10 5 s


Đáp án C

Câu 14 :
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và cường độ thay đổi


Đáp án B

Câu 15 :
Pha của dao động   t  l
à một hàm bậc nhất theo thời gian
Diễn đàn học tập : https://diendan.hocmai.vn/

- Trang | 8 -
66323830623764613063663263343033643731376566613739336534333538626662393934346536663163323866663933376631393535643732386233663537