Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐI TÌM LẼ SỐNG

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2019-08-31 11:47:13 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0.022461 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐI TÌM LẼ SỐNG - NHỮNG GIÁ TRỊ KHÔNG PHAI NHẠT THEO THỜI GIAN
Trong một cuộc khảo sát của thư viện Quốc hội Mĩ năm 1991, các đ ộc gi ả đ ược h ỏi v ề cu ốn
sách nào đã tạo nên thay đổi thực sự trong cuộc đời của họ. Cu ốn "Đi tìm l ẽ s ống" c ủa Viktor
Frankl nằm ở trong top 10 của danh sách này.
Đánh giá cuốn sách này là một công việc khó khăn. Các ghi chép, thuyết trình c ủa Frankl
nghiễm nhiên luôn được coi là những tài liệu quý giá mà bất kì sinh viên tâm lý học nào cũng
nên đọc. Bản tái bản của cuốn sách còn có thêm lời tựa súc tích c ủa Harold Kushner và nh ững
chỉnh sửa sau này của tác giả. Nhưng quan trọng nhất đó là nội dung chính của cu ốn sách t ừ
năm 1946 thì vẫn còn nguyên vẹn.
Trong cuộc diệt chủng Do Thái của Đức Quốc Xã, Frankl đã bị giam cầm 3 năm ở các trại tập
trung Auschwitz và Dachau. Một trong những khía cạnh căn bản trong cu ốn sách của Frankl là
vấn đề của sự sinh tồn. Mặc dù ông đã chứng kiến, và trực tiếp trải nghiệm nhiều đi ều kinh
hoàng và dã man, cuốn sách Đi Tìm Lẽ Sống không tập trung nhiều chi tiết vào nh ững đi ều
Frankl đã trải qua mà nhấn mạnh nhiều hơn về việc thời gian sống dưới chế độ của Phát xít
Đức đã cho ông thấy khả năng sinh tồn và chịu đựng phi thường của con người trong nh ững
điều kiện khắc nghiệt nhất như thế nào.
Nửa đầu của cuốn sách nỗ lực trả lời chỉ một câu hỏi: "Từng ngày sống trong tr ại t ập trung
được phản chiếu trong tâm trí của một tù nhân ra sao?". Frankl đưa ra những trường hợp của
những tù nhân tìm được hi vọng và ý chí để tiếp tục sống dù dưới nh ững s ự tra tấn k ể c ả v ề
thể xác và tinh thần, tất cả những điều mà, đối với Frankl, là minh ch ứng cho t ầm quan tr ọng
của những gì được biết đến như là việc tìm ra ý nghĩa sống bất kể hoàn cảnh cá nhân.
Trong nửa sau của tác phẩm, Frankl miêu tả các liệu pháp triết học của mình. Ngay từ đầu
thập niên 20, Frankl đã tự mình mở rộng các liệu pháp tâm lý tới những chiều trải nghiệm tâm
linh và triết học của con người. Trong cùng thời gian này, nhánh phân tâm học của Sigmund
Freud đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn châu Âu. Cách tiếp cận của Freud hầu như
không cân nhắc tới khía cạnh tâm linh và triết lý, những điều mà Frankl cho r ằng là n ền móng
cần được khai phá.
Frankl coi cách tiếp cận của Freud như là một sự cay nghiệt gò ép tâm thần con người vào
một vài yếu tố ít ỏi và thiếu đi sự thăm dò về ý nghĩa của sự hiện sinh. "Đi tìm lẽ s ống là
động lực chính yếu của con người và nó không phải là sự hợp lý hóa của các xu h ướng sinh
tồn bản năng", Frankl viết. Frankl tự gọi cách tiếp cận của mình là liệu pháp ý nghĩa. M ục
đích của liệu pháp ý nghĩa là tập trung tìm hiểu ý nghĩa c ủa cu ộc s ống cũng nh ư là cách mà
con người tìm kiếm nó.
Lý thuyết của Frankl cho rằng có 3 khả năng cơ bản của con người đó là tự giải phóng, t ự
siêu việt và khả năng kết nối một cách tâm linh với các thực thể khác qua cả không gian l ẫn
thời gian.
Nói cách khác, con người không thể tránh né khổ đau, nhưng họ có thể tìm ra ý nghĩa từ chúng

1

Trích dẫn Nietzsche, một trong những câu được Frankl tâm đắc: “He who has a why to live for
can bear almost any how” - "Những ai có lẽ để sống thì có th ể ch ịu đ ựng g ần nh ư b ất k ể
chuyện gì". Có vẻ như đây là tư tưởng độc nhất mà tiền đề về tính tri ết h ọc c ủa ông đ ược
xây dựng nên.
Frankl dành rất ít thời gian bàn về cách kết hợp liệu pháp ý nghĩa vào trong th ực hành tâm lý
trị liệu. Tuy nhiên một vài tôn chỉ khá rõ ràng mà đầu tiên phải nhắc tới đó là t ư t ưởng v ề
việc không phán xét. Logotherapist (nhà thực hành liệu pháp ý nghĩa), Frankl viết, "là nhà tâm
lý trị liệu cần tránh đánh giá bệnh nhân của mình nhất, anh ta không được để cho thân chủ
của mình trao cho mình quyền hạn đánh giá họ."
Tuy nhiên tư tưởng không phán xét, tuy rất cao đẹp và ý nghĩa, đôi khi lại không được thực tế.
Liệu pháp ý nghĩa gặp phải nhiều giới hạn chủ quan lẫn khách quan trong thực hành. Kể c ả
những nhà khoa học đáng tin cậy nhất cũng phải thừa nhận rằng việc không thiên vị/định
kiến là bất khả đối với các hoạt động của con người, và liệu pháp c ủa Frankl không n ằm
ngoài số đó. Một trong những chỉ trích phổ biến khác là tính không thể kiểm chứng của lý
thuyết logotherapy bởi nó khó có thể quy về các đại lượng đo được. Chính Frankl miêu tả về
nó như là một cách tiếp cận mang tính triết lí với thế giới nội tâm của con người hơn là một
phương pháp khoa học.
Bất chấp những giới hạn của nó, tinh thần từ học thuyết của Frankl vẫn là m ột di s ản quý
giá. Công trình của ông đã truyền cảm hứng cho các nhà lý thuyết khác, trong đó có Abraham
Maslow và Stanislav Grof, trong việc nghiên cứu nghiêm túc các yếu tố bí ẩn tác đ ộng t ới tr ải
nghiệm của con người.
Là nguồn cảm hứng cho độc giả trên khắp thế giới trong gần một thế kỉ qua, "Đi tìm lẽ
sống" là một cuốn sách mà tất cả chúng ta có lẽ đều nên đọc một lần trên con đ ường đi tìm ý
nghĩa cho cuộc đời của mình.

2