Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie, từ năm 2008 đến 2011, môn Toán

409b9c7f05f9feb5364ba2a139a31990
Gửi bởi: Hà Thùy Dương vào 02:36 PM ngày 11-05-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi vào các năm http://edufly.vn hotline: 098.770.8400 TRƯỜNG THCS MARIE –CURIE ĐỀ THI VÀO LỚP NĂM 2011 Câu 1. a. Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất. 2, 45 46 0, 75 54 2, 45 0, 8 b. Không thực hiện phép tính cộng, hãy so sáng tổng M, 21 12 57 3,23 37 59 8M N Câu 2. a. Tìm y: 563 27 81 81y y    b. Một phép chia có thương là 8, số dư là 5, tổng của số bị chia, số chia và số dư là 172. Tìm số bị chia và số chia. Câu 3. Bếp ăn của đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 356 chiến sỹ ăn trong 30 ngày. Do nhiệm vụ đột xuất nên sau ngày thì có thêm số chiến sỹ được điều đi làm nhiệm vụ tỉnh khác. Vì vậy, số gạo đã chuẩn bị ăn được nhiều hơn dự kiến ngày. Hỏi có bao nhiêu chiến sỹ được điều đi tỉnh khác? (giả thiết: sức ăn của các chiến sỹ như nhau) Câu 4. Cho hình thang ABCD, có đáy là AB và CD. Biết 15 20AB cm CD cm , chiều cao hình thang là 14cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Câu 5. (không bắt buộc) Trong hộp có viên bi xanh và bi đỏ. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên để có không ít hơn vien bi xanh và viên bi đỏ a. Tính diện tích hình thang ABCD. b. Tính diện tích tam giác CED. c. Chứng minh tam giác AED và BEC có diện tích bằng nhau.http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi vào các năm http://edufly.vn hotline: 098.770.8400 ĐỀ THI VÀO LỚP NĂM 2010 Câu 1. a. So sánh các số sau bằng cách hợp lý. 32 54 26 10à à37 59 75 31v b. Tìm y: 41 42 12 20 5y Câu 2. Tìm số tự nhiên có chữ số, biêt rằng nếu thêm chữ số vào bên phái số đó thì được số mới lớn hơn số cần tìm là 276 đơn vị. Câu 3. đội công nhân sửa đoạn đường trong ngày. Ngày thứ nhất sửa được 13 quãng đường và thêm 5m nữa. Ngày thứ sửa được 25 quãng đường và thêm 4m nữa. Ngày thứ sửa được 51m đường còn lại. Hỏi trong ngày đầu, mỗi ngày họ sửa được bao nhiêu mét đường? Câu 4. Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm sao cho 23AE AB, trên cạnh AC lấy điểm sao cho 13AD AC a. Nối với B. Tính tỷ số diện tích tam giác ABD và ABC. b. Nối với D, tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác AED là 4cm2. Câu 5. (không bắt buộc) Bạn An xuất phát từ A, cứ tiến 10 bước rồi lùi bước, lại tiến 10 bước nữa rồi lùi bước, xong lại tiến 10 bước rồi lùi bước, lại tiến 10 bước nữa rồi lùi bước. Cứ tiếp tục theo quy luật như vậy cho đến khi dừng lại B. Lúc đến bạn An đếm số bước mình đã thực hiện đúng 471 bước. Hỏi: cách bao nhiêu bước chân của An?http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi vào các năm http://edufly.vn hotline: 098.770.8400 ĐỀ THI NĂM 2009 Câu 1. Không tính cụ thể kết quả, hãy so sánh và a. 98 98 99 1,99 98 99A B   b. 23 21,27 29A B c. 21 217,31 317A B d. 2001 2009, 2005 2005A B Câu 2. a. Tìm biết: 20% 0, 12A A b. Tính nhanh giá trị biểu thức: 95 97 99...500 500 500 500 500 500A Câu 3. tấm vải có chiều dài tổng cộng là 105m. Sau khi cắt bớt 25 tấm thứ nhất, 47 tấm thứ hai và 23 tấm thứ thì phần còn lại của tấm vải có độ dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải lúc đầu. Câu 4. a. Tính diện tích tam giác BNC. b. Tính tỷ số diện tích tam giác AMN và tam giác ABC. c. Qua vẽ đường thẳng cắt MN K, cắt BC E. Tính tỷ số KEAK Cho tam giác ABC có diện tích 64cm2. Trên cạnh AB lấy điểm sao cho: 14AM AB. Trên cạnh AC lấy điểm sao cho 14AN AC. Nối với N.http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi vào các năm http://edufly.vn hotline: 098.770.8400 Câu 5. (không bắt buộc) Không cần trình bày lời giải, hãy thể hiện trên hình vẽ các chia tam giác thành tam giác có diện tích bằng nhau. (Các em cố gắng tìm được ít nhất cách chia)
2020-09-28 19:22:42