Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011, Môn Toán (thi thử)

fec922e170db819b5e23463fcc6d2cea
Gửi bởi: Hà Thùy Dương vào ngày 2018-05-11 14:43:46 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 293 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Toantieuhoc.vn tư duy sáng tạohttp://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn Họ tên: ……………………………………….ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA THỬVÀO LỚP Thời gian: 45 phútBài 1:Tính: 11 11111........1 14916 100121         Bài 2:Có hai thùng dầu, nếu đổ lít dầu từ thùng sang thùng thì số dầu của mỗi thùng bằng nhau.Nếu đổ lít dầu từ thùng sang thùng thì số dầu thùng gấp số dầu thùng B. Tính số lít dầu thùng lúc đầu. Bài 3:Giá hoa tháng cao hơn tháng là 20%. Giá hoa tháng thấp hơn tháng là 10%. Hỏi giá hoa tháng cao hơn giá hoa tháng là bao nhiêu %?Bài 4: Hiện nay tỉ số tuổi anh và tuổi em là 4/3. Hai năm trước tỉ số tuổi anh so với tuổi em là 7/5. Tính tuổi của em hiện nay?Bài 5: Năm người làm giờ một ngày thì xong công việc trong 12 ngày. Hỏi người làm 10 giờ một ngày thì xong công việc đó trong mấy ngày?Bài 6: Tìm số có chữ sốabcbiết: ca ac abc ca .Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 54 dm. Nếu tăng chiều rộng 2,5 dm và giảm chiều dài 2,5 dm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.Bài 8: Một người đi từ đến mất giờ. Khi từ về người đó giảm vận tốc mỗi giờ 2km nên mất giờ 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.Bài 9:Xuân có 36 hình lập phương cạnh là cm. Xuân dùng một số hình lập phương để xếp thành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn.Bài 10: Một phép chia có thương là và dư 1. Tìm số bị chia biết tổng số bị chia ,số chia và số dư là 2012.Toantieuhoc.vn tư duy sáng tạohttp://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn Tự luận:(mỗi câu 2,5 điểm)Bài 1:Mộthình chữ nhật có chiều dai gấp chiều rộng.Nếu tăng chiều rộng thêm dm và giảm chiều dài đi 3dm thì diện tích hình chữ nhật mới tăng thêm 153dm2so với hình lúc đầu. Tính diện tích hình chữ nhật lúc đầu ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2:Một xe máy đi từ đến với vận tốc 30 km/giờ.Một lúc sau, một ôtôcũng đi từ đến với vận tốc 48 km/giờ và sẽ đuổi kịp xe máy tại B. Nhưng sau khi đi được nửa quãng đường AB thì xe máy giảm vận tốc 15 km/ giờ nên ôtô đuổi kịp xe máy tại cách 96km. Tính độ dài quãng đường AB?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Toán học là chìa khóa cho thành công !Toantieuhoc.vn tư duy sáng tạohttp://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn Đáp ánBài Bài 1:Bài 2:Bài 3:Bài 4:Bài 5:Đáp án6/1110 lít %12 tuổi6 ngàyBàiBài 6:Bài 7:Bài 8:Bài 9:Bài 10:Đáp án106176 dm2104 km 216 cm21676Tự luận:Bài 1:3dm3 a3 a3 99dm2………….3dm……… …………3dm………… ……….3dm……Chiều rộng là (dm)Diện tích phần mất đi(xanh) là: aDiện tích phần thêm (đỏ)là: (3 a) +(3x 9) Diện tích tăng là: (9 9) (3 a) 153Nên 1536 153 162a 162 27 (dm)Vậy chiều dài ban đầu là: 27 81 (dm)Diện tích hình chữ nhật đầu: 27 81 2187 (dm2)Đáp số: 2187 (dm2)Bài 2:Đáp số: 264 km.(Để in ấn Ctrl P)3dmaaaaa