Đề tự luyện thi ở nhà môn Toán

Gửi bởi: vào ngày 2016-01-26 15:48:38 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

CHINH PHỤC KÌ THI THPT QG NĂM 2016 Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y Môn: Toán.Đề số: 03 Thời gian làm bài: 180 phút 1 3 m 2 1 x x .3 2 3 a) Khảo sát và vẽ đồ thị C của hàm số khi m 2 .b) Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB vuông tại gốc tọa độ O Câu 2 (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết 1 i z 1 2i 0 .b) Giải phương trình: 6.4 x 5.6 x 32 x 0 .Câu 3 (1,0 điểm) Tính tích phân I ln 2 0 1 e x x x 2 x dx .e e Câu 4 (1,0 điểm) Giải phương trình sin x 3 sin x 1 .2 Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz , cho A 2;3;4 và P : x 2 y 2 z 0 .Viết phương trình mặt phẳng Q đi qua A và song song với P .Viết phương trình mặt cầu S có tâm A và cắt P theo một đường tròn có bán kính r 3 .Câu 6 (1,0 điểm) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn Cn1 2Cn2 3Cn3 ... nCnn 2048n .Câu 7 (1,0 điểm) Một tổ có 4 học sinh nữ và 5 học sinh nam.Xếp ngẫu nhiên các em thành một hàng dọc.Tính xác suất sao cho 4 học sinh nữ đứng cạnh nhau.Câu 8 (1,0 điểm) Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O .Cạnh bên SB vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt đáy một góc 600 , SD 2a .Tính theo a thể tích khối chóp S .ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SO và AD .Câu 9 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình các cạnh AB : x y 2 0 , AC : x 2 y 5 0 và trọng tâm G 3;2 .Viết phương trình đường thẳng BC .CHINH PHỤC KÌ THI THPT QG NĂM 2016 Môn: Toán.Đề số: 04 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số y x 4 2 x 2 2 .4 x 2 mx 1 Câu 2 (1,0 điểm) Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số y tại điểm M có hoành x 1 độ x0 1 đi qua gốc tọa độ O .Câu 3 (1,0 điểm) a) Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z 1 2i 5 .b) Giải bất phương trình: 2log 2 3 x 1 log 0,5 x 2 .e 3ln x 1 Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I ln x dx .x 1 Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng P : x y 3z 1 0 và đường thẳng : x y 2 z 1 .Viết phương trình mặt phẳng Q chứa và vuông góc với P .1 3 2 Tìm tọa độ điểm M thuộc sao cho OM 29 .Câu 6 (1,0 điểm) Cho cung 3 và cot 2 .Tính A sin 2 2cos .