Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề trắc nghiệm 1 tiết môn hóa học lớp 10

94175a14912188a803edcf652f5fb68e
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-20 11:49:54 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 261 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tênọ …………………………….. KI TRA TI TỂ ẾL pớ …………………………….. Môn: Hoá 10 (Năm 2017-2018)ọA. Ph lu nầ (5 đi m)ểCâu 1: Vi hình nguyên và ion sau: ử26 Fe 2+, F, 16 S, 29 Cu.Câu 2: Nguyên kh trung bình Clo là 35,5. Clo có ng là 35Cl và 37Cl.a/ Tìm nguyên ng ?ố ịb/ có bao nhiêu gam FeClỏ3 ch 3,6.10ứ 23 nguyên 37Cl.Bi 6.10ế 23 Fe 56Câu 3: ng (p,e,n) trong nguyên là 40. Trong đó không mangổ ạđi nhi mang đi âm là t. Tìm kh và vi kí hi X.ệ ủCâu 4: Bán kính nguyên Fe là 1,28.10ủ -1 nm. Kh ng nguyên Fe làố ượ ử55,56u. Tìm kh ng riêng nguyên Fe ?ố ượ ửCho: Đi tích nhân:ệ ạH=1, C=6, N=7, O=8, Na=11, Al=13, P=15, S=16, Ca=20, K=19, Si=14, Ar=18,Cr=24, Cu=29, F=9.- Avôgađrô: 6.10ố 23B. Ph tr nghi mầ (5 đi m)ểCâu 1:: ng (p,e,n) trong nguyên nguyên là 16. hình aổ ủnguyên là:ửa/ 1s 22s 22p 2b/ 1s 22s 22p 1c/ 1s 22s 22p 63s 1d/ 1s 22s 22p 63s 23p 4Câu 2: Ion 3+ có 18e. là nguyên :ốa/ b/ c/ d/ fCâu 3: Nguyên nguyên có hình cu cùng là 4pử y, 1