Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề toán tổng hợp - Bài 3.65 (Sách bài tập trang 133)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có \(A\left(0;0;0\right),B\left(a;0;0\right),D\left(0;a;0\right),A'\left(0;0;b\right)\) với a > 0 và b > 0. Gọi M là trung điểm cạnh CC'

Xác định tỉ số \(\dfrac{a}{b}\) để hai mặt phẳng (A'BD) và (MBD) vuông góc với nhau ?

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương III

Các câu hỏi cùng bài học