Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016 có đáp án

62663035636633383530656636383030373163666361653937383463323730613261393762643833663862646437623431383430663430633531613861653439
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào 10:15 AM ngày 20-04-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1580 | Lượt Download: 49 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp vòng 10 năm 2015 2016Exam number 1: Tìm cặp bằng nhauExam number 2: Fill in the blank with the suitable numberQuestion 1: Add:Question 2: Add:Question 3: Add:Doc24.vnQuestion 4: Add:Question 5: Calculate:Question 6: Calculate:Question 7: Calculate:Question 8: Calculate:Question 9: Fill the missing number in the blank10 18 ............ 11 6Question 10: How many circles are there in the figure? Exam number 3: Choose the most suitable answer in availabe answers.Question 1: Add:Doc24.vna. b. c. d. 8Question 2: Add:a. b. c. d. 6Question 3: Add:a. b. c. d. 6Question 4: Add:a. b. c. d. 8Question 5: Calculate:a. b. c. d. 0Question 6: Calculate: a. 15 b. 13 c. 16 d. 14Doc24.vnQuestion 7: Calculate:a. b. c. d. 10Question 8: Calculate:a. b. c. d. 5Question 9: What numbers of dots are hidden behind the cat and the dog in the equations.a. and b. and c. and d. and 3Question 10: The star is inside how many circles?a. b. c. d. 3Đáp án Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau(1) (8); (2) (3); (4) (10); (5) (7); (6) (9)Exam number 2: Fill in the blank with the suitable numberQuestion 1: 9Question 2: 9Question 3: 10Question 4: 7Question 5: 0Question 6: 3Question 7: 9Doc24.vnQuestion 8: 6Question 9: 2Question 10: 12Exam number 3: Choose the most suitable answer in availabe answers.Question 1: bQuestion 2: aQuestion 3: bQuestion 4: cQuestion 5: bQuestion 6: aQuestion 7: dQuestion 8: dQuestion 9: bQuestion 10: aDoc24.vnBên trên chỉ là phần trích dẫn của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font muốn xem hết tài liệu và khôngbị lỗi font vui lòng download tài liệu về máy