Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 16 năm 2015 - 2016

c95c676c3f5a2ab9572e3c9f383922ad
Gửi bởi: Lưỡi Hái Tử Thần vào ngày 2016-09-08 13:19:10 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 870 | Lượt Download: 51 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi Violympic Toán lớp vòng 16 năm 2015 2016Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấmCâu 1.1: Cho hàm số (3 2√2x) √2 1. Giá trị của khi 2√2 là .........Câu 1.2: Cho hàm số (m 3m)x (2m m)x 3. Với giá trị nào của thì hàm số đãcho là hàm bậc nhất.Câu 1.3: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH bằng 10cm, đường cao BK bằng 12cm.Độ dài cạnh đáy BC là .....cm.Câu 1.4: Cho hàm số f(x) 2x 3x 2. Với giá trị dương nào của để f(x) 7.Câu 1.5: Cho hàm số (a 2)x 5. Tìm để đồ thị của hàm số song song với đườngthẳng -3x.Câu 1.6: Cho hàm số (m2 √3.m √2.m √6)x 17. Số giá trị của để đồ thị hàm số điqua điểm A(1; 17) là ............Câu 1.7: Cho hàm số (d1): 2mx và (d2): (m 1)x 9. Để (d1) song song với (d2)thì ..........Câu 1.8: Cho tam giác ABC cân tại có BC 24cm, AC 20cm. Độ dài bán kính đường tròntâm nội tiếp tam giác ABC là .......... cm.Câu 1.9: Cho hệ phương trình: Tìm giá nguyên âm của để hệ phương trình trên có nghiệm (x; y) nguyên.Câu 1.10: Cho thỏa mãn: 2a 2b 5ab. Khi đó giá trị của biểu thức: là ...........Bài 2: Đi tìm kho báuCâu 2.1: Cho hàm số: (9m 2/3)x 15. Khi ........ thì hàm đã cho nghịch biến trên R.Câu 2.2 Cho hàm số bậc nhất ax 8. Tìm biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1; 3).Câu 2.3: Đồ thị hàm số ax đi qua hai điểm A(2; 4), B(6; 8). Khi đó ...........Câu 2.4: Cho hàm số 2x có đồ thị là (P) và đường thẳng (d): mx 8. Để (d) tiếp xúcvới (P) tại điểm có hoành độ bằng thì giá trị của ...............Câu 2.5: Cho số x; thỏa mãn: (2x 4) 2020 (3x 2y 13) 2020 0. Giá trị của biểu thức A= (x y) 2023+ 2015 bằng.........Bài 3: Đỉnh núi trí tuệCâu 3.1: Cho đường thẳng (d): (n 2)x (n 2). Đường thẳng (d) đi qua hai điểm A(-1;6), B(3; -4) khi đó ........Câu 3.2: Cho tam giác ABC cân tại có BC 24cm. Cho đường thẳng (1 8m)x 2.Với giá trị nào của thì đường thẳng đã cho đi qua gốc tọa độ.Câu 3.3: Cho đường thẳng (1 5m)x 6. Tìm để đường thẳng cắt trục tung tạiđiểm có tung độ bằng 2.Câu 3.4: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3. Bán kính đường trong ngoại tiếp tam giác ABCcó độ dài là .........Câu 3.5 Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O), điểm di động trên cung nhỏ BC.Trên AD lấy điểm sao cho DB DM. Số đo góc AMB ........ o.Câu 3.6 Cho đường tròn (O), hai bán kính OA và OB hợp với nhau một góc bằng 120 o. Số đocung lớn AB là .......... o.Câu 3.7 Biết phương trình mx2 3x có một nghiệm là 5/2, nghiệm còn lại của phươngtrình là ...........Câu 3.8: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số ax có đồ thị là (P). Biết (P) cắt đườngthẳng (d): -x tại điểm có hoành độ là 2. Giá trị của ..........Câu 3.9 Cho tam giác ABC vuông tại A, AB 15cm, AC 20cm. Vẽ đường tròn tâm bánkính tiếp xúc với BC. Độ dài .... cm.Câu 3.10: Giá trị nguyên lớn nhất của để đồ thị hàm số (m là tham số) tạo với trục Ox mộtgóc nhọn là ............Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.