Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án

483b9dcd342924d9acdd79cff47ee72c
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh vào ngày 2016-03-09 16:51:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2695 | Lượt Download: 180 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 2016 Đỉnh 1.1: giác lượt trung điểm 5cm. ............ 10cm 12cm 2,5cm 1.2: phân thức khác -1/x 1.3: Chọn khẳng định không đúng trong khẳng định dưới đây: Hình nhật hình bình hành vuông. Hình bình hành đường chéo vuông hình thoi. Hình vuông giác đường chéo bằng nhau. Hình thoi giác cạnh bằng nhau. 1.4: phép tính: 27x4y2 9x3y 3x7y3 1.5: biểu thức: được 1.6: biểu thức 1/x2 theo 1.7: nhiên khác hiệu tích nhiên liên tiếp bằng biểu thức dưới 1)(n 1.8: biểu thức: được: a.Doc24.vn 1.9: biểu thức: được ........... 1.10: biểu thức 1/x3 theo a(a2 a(a2 Vượt chướng ngại 2.1: định biết: chia 2.2: biểu thức: .......... 2.3: nguyên thỏa 3x(x .......... 2.4: biểu thức thỏa mãn: biểu thức ............. 2.5: thỏa biểu thức: ........... điền thích chấm 3.1: (2x)2 ............ 3.2: phép cộng phân thức: khác ............. 3.3: bằng ............. 3.4: Tổng trong giác bằng ...........o. 3.5: ........... 3.6: sánh 201520162 20152015 20152017 được ......... 3.7: thỏa mãn: ............Doc24.vn 3.8: Biết 20xy ........... 3.9: 2(x4 ............ 3.10: Biểu thức nhất .......... Đỉnh 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: 1.5: 1.6: 1.6: 1.8: 1.9: 1.10: Vượt chướng ngại 2.1: 2.2: 2.3: 2.4: 2.5: điền thích chấm 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: 3.5: 3.6: 3.7: 1Doc24.vn 3.8: -0,5 3.9: 3.10: