Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5 năm 2015 - 2016

1f2785b179d2112719fd1121e454d21e
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2016-06-28 16:02:35 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 915 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi Violympic Toán lớp Vòng năm 2015 2016Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viếtlà số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thậpphân)Câu 1: 168cm ............... m.Câu 2: 8025kg ................... tấn.Câu 3: 2475dm ...................... dam.Câu 4: 75kg 75g .................. kg.Câu 5: 25ha 125m ................. ha. Câu 6: Một thửa ruộng có chu vi 0,450km. Biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đochiều dài của thửa ruộng đó. Câu 7: 9dam 9m .................. dam 2.Câu 8: Tổng của số tự nhiên bằng 368. Tìm số lớn biết nếu cùng bớt mỗi số đi đơn vịthì số bé bằng 2/3 số lớn. Câu 9: Hiệu của hai số bằng 125. Tìm số bé biết nếu cùng bớt mỗi số đi 18 đơn vị thì sốDoc24.vnbé bằng 2/3 số lớn. Câu 10: Tổng của hai số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết nếu bớt số bé đi 19 đơn vị vàthêm vào số lớn 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.Bài 3: Vượt chướng ngại vậtCâu 1: Tổng của hai số là 340. Nếu lấy SL SB thì được và không dư. Tìm hai số đó. Câu 2: Tổng hai số là 186. Nếu lấy SL SB thì được và dư 12. Tìm hai số đó. Câu 3: Tổng của số là 258. Nếu lấy SL SB thì được và dư 21. Tìm hai số đó. Câu 4: Tổng hai số là 426. Nếu lấy SL SB thì được và không dư. Tìm hai số đó. Câu 5: Tìm hai số, biết nếu lấy SL SB thì được và dư 19. Hiệu hai số là 133. ĐÁP ÁNBài 1: 0,015 0,02 0,067 8/100 0,12 0,183 0,185 0,2008 0,2010 0,202 <0,34 59/100 0,72 86/100 1,105 1,68 1,81 19/10 2,54Bài 2:Câu 1: 1,68 Câu 2: 8,025 Câu 3: 24,75 Câu 4: 75,075 Câu 5: 25,0125Câu 6: 135 Câu 7: 9,09 Câu 8: 219 Câu 9: 268 Câu 10: 289Bài 3: Câu 1: 255; 85 Câu 2: 128; 58 Câu 3: 179; 79 Câu 4: 284; 142 Câu 5: 171; 38Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.