Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 16 năm 2015 - 2016 có đáp án

64346136366638663066306234646631623737666663353539656261663439303431643430336531393561363237623533633666316166666362623839643531
Gửi bởi: letrunghieu vào 10:51 AM ngày 12-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2998 | Lượt Download: 30 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 2016 viết thích chấm (Chú Phải viết dưới dạng thập phân nhất dùng trong phím đánh phẩy trong thập phân) 1.1: chứa nước hình phương cạnh 1,4m. đang chứa 392l nước. Tính chiều phần trống (biết 1dm3 1lít) 1.2: phép tính: phút phút .............giờ 1.3: tiền 7200 đồng bằng tiền nếp. tiền .............. đồng 1.4: mảnh vườn hình nhật diện tích 176,4m2 chiều rộng 10,5m. mảnh vườn ........... 1.5: Trung bình cộng 4,5. Trung bình cộng nhất 4,15. Trung bình cộng 4,9. nhất 1.6: bánh đường kính 650mm. Bánh trên đoạn đường 2,041km. bánh được ................ vòng. 1.7: người phút giờ. đường người nghỉ phút. người (không thời gian nghỉ) lâu? 1.8: công nhân người định đường xong trong ngày. Nhưng được sung thêm người hoàn thành công việc định ngày. Tính người được sung thêm, biết người nhau. 1.9: giác diện tích 160cm2. điểm giữa cạnh Trên điểm diện tích giác ..............cm2. 1.10: hình thoi diện tích 1,375m2 hình thoi 5,5m. chiều hình thoi ............. Đỉnh 2.1: Tính diện tích hình nhật biết chiều chiều rộng 20cm hình nhật 120cm. 2.2: sinh nhiều sinh sinh biết sinh bằng 5/12 tổng sinh lớp. 2.3: hình tròn 376,8cm. diện tích hình tròn ……………cm2. 2.4: Trung bình cộng phân 25/38. Phân nhất 11/19. phân ………….. 2.5: hình thang diện tích 218,7cm2. Cạnh bằng cạnh hiệu cạnh 3,6cm. chiều hình thang ……………. 2.6: viên gạch hình nhật 25cm, rộng 12cm, 6cm. viên gạch nặng nhiêu ki-lô-gam, biết rằng 2cm3 gạch nặng gam?Doc24.vn 2.7: phép tính: phút phút …………….giờ. 2.8: ngày nhất được cánh đồng. Ngày được cánh đồng. phải nhiêu phần cánh đồng xong? 2.9: phép tính: ngày ngày ………….giờ. 2.10: người trứng, ngày trứng quả. Ngày 10/17 trứng lại. Ngày được hết. người được …………… trứng. Vượt chướng ngại 3.1: nhất 3500kg gạo, gạo. được bằng trung bình cộng đầu. trung bình được ………….tạ gạo. 3.2: nước rộng 1,6m 0,8m. hiện đang chứa nước. phải thêm nhiêu nước 3.3: Tính tổng chia 3.4: phép tính: ngày ngày …………giờ. 3.5: Trong “Ủng người nghèo” trường, được quyển thêm quyển nữa, tính nhiều quyển nhiêu quyển viết thích chấm 1.1: 1.2: 1.3: 9000 1.4: 5460 1.5: 1.6: 1000 1.7: 1.8: 1.9: 1.10: Đỉnh 2.1: 2.2: 2.3: 11304Doc24.vn 2.4: 14/19 2.5: 13,5 2.6: 2.7: 2.8: 16/45 2.9: 2.10: Vượt chướng ngại 3.1: 37,5 3.2: 3.3: 3.4: 3.5: