Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 12 năm 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 11:50:50
Nội dung
Doc24.vnĐ thi Violympic Toán vòng năm 2016 2017Bài 1: tranh bí nứ ẩCác giá tr ng nhau là:ặ ằ1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...Bài 2: hai con giápườCâu 1: Cho 115 viên bi bào theo th bi vàng, bi xanh, bi đ, bi tím iộ ồl bi vàng, bi xanh, bi đ, bi tím. viên bi cu cùng màu gì?ạ ốA) Vàng B) TímC) ĐỏD) XanhCâu 2: Tìm bi 1552 29 (d 15). =...ế ậA) 54B) 43C) 53D) 63Câu 3: Khi vi các nhiên đn 500 ph vi bao nhiêu ch ?ế ốA) 1932B) 1293C) 1329Doc24.vnDoc24.vnD) 1392Câu 4: Ch đáp án đúngọA) giác có hai góc vuông là hình ch nh tứ ậB) giác có góc vuông là hình vuôngứ ốC) giác có góc vuông và nh ng nhau là hình vuôngứ ằD) giác có nh dài băng nhau là hình vuôngứ ạCâu 5: Cho gi 25 phút =... giây. thích đi vào ch tr ng là:...ờ ốA) 15900B) 25500C) 5100D) 1740Câu 6: ng th 20 dãy 3; 8; 15; 24;... là:ố ốA) 21000B) 10200C) 40400D) 20200Câu 7: ng th trong 13 ngày đu ngày làm đc 112 chi chìaộ ườ ượ ếkhóa, trong 15 ngày ti theo ngày làm đc 196 chi chìa khóa. trungế ượ ỏbình ngày ng đó làm đc bao nhiêu chi chìa khóa?ỗ ườ ượ ếA) 3800B) 175C) 157Doc24.vnDoc24.vnD) 308Câu 8: ng có 37 con gà mái và con gà tr ng. Ng đó đã bán gàộ ườ ườ ốmái ng gà tr ng thì còn gà tr ng ng 1/5 gà mái. ng đóằ ườđã bán bao nhiêu con gà?ấ ảA) 7B) 4C) 28 D) 2Câu 9: Hi nay tu tu con. Tính tu hi nay, bi ng 3ệ ằnăm tr đây hi tu và tu con là 32 tu i?ướ ổA) 50B) 45C) 40D) 55Câu 10: Th ng hai ng 675. chia lên 15 và gi nguyênươ ữs chia thì đc th ng là bao nhiêu?ố ượ ươ ớA) 660B) 690C) 45D) 10125Bài 3: ch ng ng tượ ướ ậCâu 1: máy in đc 15 trong 35 phút máy in đó in đc bao nhiêuộ ượ ượt ờDoc24.vnDoc24.vnCâu 2: Tr ng ti Tr Phú có 1300 sinh đc chia vào các p. iườ ượ ỗl có 26 sinh thì tr ng đó có bao nhiêu p?ớ ườ ớCâu 3: đi xu trong tháng 11 làm đc 1976 ph m. trungộ ượ ỏbình ngày đi đó làm đc bao nhiêu ph m? (Bi tháng làm vi 26ỗ ượ ệngày)Câu 4: Tìm bi 244. =...ế ậCâu 5: Có cu ng ta 1/3 cu và 7m may qu áo. Sauộ ườ ầkhi cu đó còn 45m. cu lúc đu dài bao nhiêu mét?ắ ầCâu 6: Trong ngày, trung bình ngày hàng bán đc 1248kg o. Tínhỗ ượ ạra ng bán trong hai ngày đu nhi bán trong ngày th baổ ứlà 846kg. ngày th ba hàng bán đc bao nhiêu kilogam o?ỏ ượ ạCâu 7: khu đt hình ch nh có chu vi 280m, chi dài chi ngộ ộ50m. Ng ta chia khu đt đó thành hai ph n, ph là hình vuông có nhườ ạlà chi ng hình ch nh t, ph con là hình ch nh còn i. Hãy tínhề ạdi tích ph hình ch nh còn i?ệ ạCâu 8: Nhà máy chè đnh đóng gói 15kg 900g chè vào các p, pự ộch nhi nh 200g chè. bao nhiêu đng chè đó?ứ ốCâu 9: Có 15 qu bóng tennis đc chia thành nhóm, nhóm có bóngả ượ ốkhác nhau. nhóm nhi nh ph ít nh bao nhiêu qu bóng?ỏ ảCâu 10: Tích x...x 51 52 53 cùng ng bao nhiêu ch 0?ậ ốĐáp án và ng gi thi Violympic Toán ướ vòngDoc24.vnDoc24.vn12Bài 1: tranh bí nứ ẩ1 16; 17; 10; 20; 12; 15; 14; 13; 11; 18 19Bài 2: hai con giápườCâu 1: Câu 6: CCâu 2: Câu 7: CCâu 3: Câu 8: DCâu 4: Câu 9: CCâu 5: Câu 10: CBài 3: ch ng ng tượ ướ ậCâu 1: 525Câu 2: 50Câu 3: 76Câu 4: 32Câu 5: 78Câu 6: 1449Câu 7: 2250Câu 8: 80Câu 9: 6Câu 10: 12Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.