Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017

32306139613430363463386265336133396239303036633432643762643266656231376663363266366563613832643439393864633131373038643630356331
Gửi bởi: đề thi thử vào 12:09 PM ngày 5-01-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 834 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

thi Violympic Toán vòng năm 2016 2017Bài 1: các giá tr theo th tăng nắ ầCác giá tr tăng là:ị ầ1 <....<....<....<....<....<....<....<....<....Ví 2ụBài 2: ch ng ng tượ ướ ậCâu 1: Tính 280 =...A) 40B) 45C) 36D) 35Câu 2: Tính 125 =...A) 385B) 375C) 365D) 475Câu 3: Tính 74 148 =...A) 222B) 232C) 212Doc24.vnD) 202Câu 4: Tính 206 98 =....A) 106B) 108C) 104D) 116Câu 5: Tìm bi 315. =...ế ậCâu 6: Tìm bi 800 496. =...ế ậA) 394B) 304C) 314D) 404Câu 7: Tính 78 =...A) 33B) 48C) 43D) 13Câu 8: Tam giác ABC có dài nh ng nhau và ng dài nh làộ ạ102cm. dài nh là:...ộ ạA) 44B) 37C) 34Doc24.vnD) 24Câu 9: Th ng hai là 24. chia lên và chia gi đi 2ươ ảl thì th ng là:ầ ươ ớA) 144B) 4C) 16D) 36Câu 10: Ba An, Bình, Chi có 108 quy An cho Bình 5ạ ếquy n, Bình cho Chi 12 quy thì ba ng nhau. lúc đuể ầBình có bao nhi quy ?ề ởA) 36B) 29C) 48D) 43Bài 3: hai con giápườCâu 1: Th ng 248 và là:...ươ ủCâu 2: Tính: 496 152 =...Câu 3: Cho .... 48 133. nhiên thích đi vào ch ch là:...ố ấCâu 4: Tính 126 =...Câu 5: Tính 105 52 =...Câu 6: hàng trong ngày bán đc 729 kg bánộ ượ ếđc trong ngày hôm đó ng 1/9 ngày hôm đó, hàng bánượ ửđc bao nhiêu kilogam p?ượ ếDoc24.vnCâu 7: Tìm nhiên nh sao cho: 235. =....ố ậCâu 8: Tìm bi 75. =...ế ậCâu 9: Tích hai là 875. th th nh gi đi n, gi nguyên th aố ừs th hai thì đc tích là:...ố ượ ớCâu 10: Th ng hai là 164. gi nguyên chia, chia lên nươ ầthì đc th ng là:...ượ ươ ớĐáp án và ng gi thi Violympic Toán ướ vòng12Bài 1: các giá tr theo th tăng nắ ầ1 17 13 14 19 12 11 15 10 16 18 <2 20Bài 2: ch ng ng tượ ướ ậCâu 1: Câu 6: BCâu 2: Câu 7: CCâu 3: Câu 8: CCâu 4: Câu 9: ACâu 5: 45 Câu 10: DBài 3: hai con giápườCâu 1: 31Câu 2: 344Câu 3: 325Câu 4: 42Doc24.vnCâu 5: 683Câu 6: 81Câu 7: 29Câu 8: 15Câu 9: 175Câu 10: 41Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.