Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017

414e32d1b775cc6d259f85e49faf03e4
Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2016-12-23 08:32:15 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2206 | Lượt Download: 16 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐề thi Violympic Toán lớp vòng 10 năm 2016 2017Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhauGợi trả lời: ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...; ... ...Bài 2: Mười hai con giápCâu 1: Tính 568 217 183 =...A) 160B) 158C) 168D) 178Câu 2: Tính =...A) 45B) 36C) 54D) 63Câu 3: Tính =...A) 45B) 36C) 54 D) 63Câu 4: Tính =...A) 81 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íDoc24.vnB) 80C) 18D) 72Câu 5: Tính 54 =...A) 5B) 6C) 4D) 8Câu 6: Tính 48g =....A) 22gB) 12gC) 16gD) 6kgCâu 7: Tìm biết 64. Vậy =...A) 7B) 9C) D) 8Câu 8: Tìm biết 175 130 Vậy =...A) 45B) 9C) 35 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íDoc24.vnD) không tìm đượcCâu 9: Tổng hai số là 678, số thứ hai là 134 đơn vị. Hiệu hai số đó là:.. .Câu 10: Mai có 48 quyển vở. Lan có quyển vở. Số vở Lan bằng mấy phần số vởcủa Mai?A) 1/4B) 4C) 1/6D) 24Bài 3: Đi tìm kho báuCâu 1: Cho: 167g 815g =...g. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:... Câu 2: Cho 86g =... g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm:...Câu 3: 128 gấp số lần là:...Câu 4: Gấp 16 lên lần thì được số a. Vậy số là là:...Câu 5: Tìm biết: 142 97. Vậy =...Câu 6: Tìm biết: 41 22. Vậy =...Câu 7: Tổng của hai số là 155. Số thứ nhất là 78. Vậy số thứ hai là:...Câu 8: Tổng của hai số chẵn là số chẵn lớn nhất có chữ số. Số thứ nhất là số bénhất có chữ số khác nhau. Số thứ hai là:...Câu 9: Tổng hai số là 141. Nếu tăng số thứ nhất thêm 89 đơn vị thì tổng hai số mớilà:...Câu 10: Tích hai số là 54. Số thứ nhất là số lớn nhất có chữ số. Số thứ hai là:...Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp vòng 10Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íDoc24.vn1 13; 18; 19; 7; 16; 8; 20; 10 12; 11 15; 14 17Bài 2: Mười hai con giáp Câu 1: Câu 6: BCâu 2: Câu 7: DCâu 3: Câu 8: BCâu 4: Câu 9: 420Câu 5: Câu 10: CBài 3: Đi tìm kho báuCâu 1: 982Câu 2:4 3Câu 3: 32Câu 4: 48Câu 5: 5Câu 6: 9Câu 7: 77Câu 8: 896Câu 9: 230Câu 10: VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.