Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 12 năm 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 11:53:17
Nội dung

Doc24.vnĐ thi Violympic Toán vòng năm 2016 2017Bài 1: theo th tăng nắ ầCác giá tr tăng là:ị ầ1 <....<....<....<....<....<....<....<....<....Bài 2: ch ng ng tượ ướ ậCâu 1: Bình Lavie ch đc kho ng 20... c. Đn đo thích đi nướ ượ ướ ềvào ch ch là:ỗ ấA) giờB) dm C) cmD) lítCâu 2: Cho: 3... 68 1000. thích đi vào ch ch là:ố ấA) 42B) 32C) 2D) 4Câu 3: Cho 92 ... 16. thích đi vào ch ch là:ố ấA) 8B) 7C) 86Doc24.vnDoc24.vnD) 76Câu 4: Cho: 5dm ... 25cm 2dm. thích đi vào ch ch là:ấ ấA) =B) >C) +D)