Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi violimpic luyện

62666533353538653665376138393562316162623039656464343135396662306237373537633237623133643233636161343535376531303139653235616165
Gửi bởi: Võ Nguyễn Gia Khánh vào 09:18 PM ngày 7-12-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 275 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1:Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con Nam là 48 tuổi, biết tuổi bố gấp lần tuổi Nam. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi bố gấp lần tuổi Nam?Trả lời: Sau năm nữa tuổi bố gấp lần tuổi Nam.Câu 2:Tính: (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)Câu 3:Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ cho 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó bếp ăn nhận thêm một số người nên số gạo còn lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa mức ăn của mỗi người không thay đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu người nữa?Trả lời: Bếp ăn đã nhận thêm người.Câu 4:Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có chữ số phần thập phânmà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?Trả lời: Có số thỏa mãn đầu bài.Câu 5:Tìm một số tự nhiên có chữ số, biết nếu viết thêm chữ số vào đằng trước, đằng sau số đó ta được số có chữ số nhưng số viết đằng trước hơn số viết đằng sau 5778 đơn vị.Trả lời: Số phải tìm là Câu 6:Một người đi từ đến trong ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bằng quãng đường đi trong ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ hai bằng quãng đường đi trong ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng quãng đường đi trong ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được 52km. Tính độ dài quãng đường AB.Trả lời: Độ dài quãng đường AB là km.Câu 7:Hai số tự nhiên có tổng bằng 828 và giữa chúng có tất cả 15 số tự nhiên khác.Khi đó số bé nhất trong hai số đó là Câu 8:Bác Lan mua một số quả trứng gồm trứng gà và trứng vịt hết tất cả 175000 đồng. Giá mỗi quả trứng gà là 3000 đồng, trứng vịtlà 2500 đồng. Hỏi bác Lan đã mua bao nhiêu quả trứng gà? Biết nếu bác đổi lại lấy số trứng gà bằng số trứng vịt ban đầu và sốtrứng vịt bằng số trứng gà ban đầu thì bác phải trả thêm 7500 đồng.Trả lời: Bác Lan đã mua quả trứng gà.Câu 9:An đi từ đến mất giờ, Bình đi từ về mất giờ. Biết rằng nếu An và Bình xuất phát cùng một lúc thì sau giờ hai người cách nhau 25km. Tính độ dài quãng đường AB.Trả lời: Độ dài quãng đường AB là km.Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 10:Cho đoạn thẳng Trên lấy điểm sao cho Độ dài đoạn thẳng là .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.