Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Vật Lý cuối HKI lớp 7

d75b84116b0083488d845e358adc5fc0
Gửi bởi: 67496 vào ngày 2016-12-09 20:46:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 803 | Lượt Download: 14 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THCS NHƠN HÒA

LỚP 8A3

Chủ đề:
SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ NGƯỜI
BỊ GÃY XƯƠNG

Chủ đề: SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ NGƯỜI BỊ GÃY XƯƠNG
1. GÃY XƯƠNG LÀ GÌ:

Chủ đề: SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ NGƯỜI BỊ GÃY XƯƠNG
1. GÃY XƯƠNG LÀ GÌ: :

Hình 1:*Xương
ngườilàGãy
Hình
Xương
người
Gãy của
xương
hiệnxương
tượnglà
làm
đi của
tính
gì?2:mất
bình thường
bị gãy xương

nguyên vẹn ban đầu của xương

Chủ đề: SƠ CỨU VÀ BĂNG BÓ NGƯỜI BỊ GÃY XƯƠNG
1. GÃY XƯƠNG LÀ GÌ: :
2. NGUYÊN NHÂN CỦA GÃY XƯƠNG: :

* Các em quan sát nhanh 5 hình ảnh để
tìm ra nguyên nhân dẫn đến gãy xương
* Thời gian cho mõi hình ảnh là 5 giây
* Hết 5 giây cuối nhóm nào giờ tay
nhanh nhất thì sẽ được trả lời

543210

543210

543210

543210