Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN QUẢNG NINH 2017

Gửi bởi: 1848470858809616 vào ngày 2018-05-31 21:15:06
Nội dung

GIÁO VÀ ĐÀO QU NG NINHỞ KỲ THI TUY SINH VÀO 10 THPTỂ NĂM 2011-2012ỌMôn: Ng văn (Dành cho thí sinh)ọTh gian làm bài: 120 phút, không th gian giao đờ ềĐ thi có 01 trangề Ngày thi: 29 tháng năm 2011Câu (2,0 đi m) ểCho dòng th sau:ơ “Vân xem trang tr ng khác i,”ọ ờa. Chép ba dòng th ti theo và khái quát dung dòng th đóơ ơb ng câu văn.ằ ộb. dòng th trên trong tác ph nào Tác gi là ai ?ố ảc. Bút pháp ngh thu trong nh ng dòng th đó là gì ?ệ ơCâu (3,0 đi m) ể- Có nh ng cu sách giáo ta lòng tin yêu cu ng;ữ ố- Có nh ng cu sách giáo ta lòng nhân ái tha;ữ ị- Có nh ng cu sách làm ta ng tình ;ữ ử- Có nh ng cu sách ng cho ta lòng yêu quê ng c;ữ ưỡ ươ ướT các đã cho, hãy xác nh ch chung và vi đo văn nghừ ịlu 10 15 câu, trong đó có ng phép (g ch chân phép i).ậ ốCâu (5,0 đi m) ểC nh em nhân anh thanh niên trong tác ph mả ẩ“L ng Sa Pa”ặ tác gi Nguy Thành Long. ễ-------------H T------------Ế