Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi vào lớp 10 chuyên toán tỉnh gia lai năm 2008 - 2009 (đề số 2)

dfd7c08f372c52d5dd03892e1071b8cf
Gửi bởi: nguyenthihongquy vào ngày 2016-09-15 15:45:04 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 360 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹ogia lai-----------------Đ DỰ BỊ Kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 chuyªnNĂM HỌC 2008 2009–----------------------------M«n thi: To¸n chuyªn )Thêi gian lµm bµi: 150 phót kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò )----------------------------------------------------------C©u (2.0 ®iÓm) Cho biểu thức 3x 9x 2Ax x+ -= ++ với 0, 1³ .a) Rút gọn A.b) Tìm các giá trị nguyên của để có giá trị nguyên.C©u 2. (1.0 ®iÓm) Rút gọn biểu thức sau:1 1...2 2009 2008 2008 2009+ ++ +.C©u (2.0 ®iÓm) Cho đường thẳng (d) có phương trình 2(m 1)x (m 2) 2- .a) Tìm để đường thẳng (d) cắt parabol 2y x= tại điểm và phân biệt.b) Chứng minh đường thẳng (d) đi qua một điểm cố định khi thay đổi. Tìm điểm cố địnhđó.C©u (2.0 ®iÓm) Cho ph ương trình :224x 2mx 0m- a) Tìm để phương trình có nghiệm phân biệt.b) Đặt 41 2B x= với 2x là nghiệm của phương trình trên. Tìm giá trị nhỏ nhất củabiểu thức B.C©u (3.0 ®iÓm) Cho tam giác ABC có µ0A 90= AB AC> Trên nửa mặt phẳng chứa điểm B, bờ AC. Vegóc ··ACx ABC= Tia Cx cắt AB tại M. Gọi là hình chiếu của trên Cx.a) Chứng minh ADBC là tứ giác nội tiếp.b) Gọi là trung điểm của BC, OA cắt Cx tại N. Chứng minh rằng là trung điểm của CD.c) Bây giờ cho cố ịnh. Gọi là điểm cố ịnh thuộc tia đối của tia CB. Ve đường trònđường kính CE tiếp xúc ngoài với đường tròn đường kính BC tại C. Khi di động trên BE,hãy xác định vị trí của điểm để tổng diện tích của hai đường tròn có giá trị nhỏ nhất. ----------------------- HÕt ------------------Hä vµ tªn thÝ sinh: sè b¸o danh: ., phßng:……………………………… …………..………………Ch÷ ký cña gi¸m thÞ sè 1: ., Ch÷ ký cña gi¸m thÞ sè ……………………… 2: .……………………Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.