Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán học tỉnh Bắc Ninh (4)

2f08ce093df94304a6cfcf3275b7f972
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-20 19:55:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HOÀ BÌNHỞĐ chính th cề KỲ THI TUY SINH VÀO 10 NĂM 2012-2013Ể ỌTR NG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THƯỜ ỤĐ THI MÔN TOÁNỀNgày thi: 29 tháng năm 2012Th gian làm bài: 120 phút (không th gian giao )ể ềĐ thi có 01 trangề ồPH TR NGHI MẦ (2 đi m)ể (Thí sinh không gi thích và không ph chép iầ ạđ bài, hãy vi qu các bài toán sau vào gi thi)ề ấ1. Bi th ứ2 1A x= có nghĩa các giá tr là:...ớ ủ2. Giá tr hai ng th ng ườ ẳ1) 2(ydx= và 2() 1y mxdm= nhau iắ ạm đi trên tr tung là: ...ộ ụ3. Các nghi ph ng trình ươ3 1x- là: ...4. Giá tr ph ng trình ươ2( 1) 0m xx- có hai nghi ệ1 ,x th mãnỏ2 21 24x xx+ là: ...PH II. LU (8 đi mể )Bài 1: (2 đi mể a) Gi ph ng trình ươ1 152 35x yx yì+ =ïïíï- =-ïîb) Cho tam giác ABC vuông (AB AC). ng phân giác AD chia nh huy BCạ ườ ềthành hai đo theo 34 và BC 20 cm. Tính dài hai nh góc vuông.ộ ạBài 2: đi mể Tìm có hai ch bi ng ch hàng ch ch hàngộ ốđ là và đem đó chia cho ng các ch nó thì th ng là và là 6.ơ ượ ươ ưBài 3: (3 đi mể Cho tam giác ABC có ba góc nh ti trong ng tròn tâm O, bán kínhọ ườR. Các ng cao AD, BE, CF tam giác nhau H. Ch ng minh ng:ườ ằa) giác BCEF ti c.ứ ượb) EF vuông góc AO.ớc) Bán kính ng tròn ngo ti tam giác BHC ng R.ườ ằBài 4: đi mể Trên các nh hình ch nh đi tùy ý. đi mạ ượ ểnày thành giác có dài các nh là x, y, z, t. Ch ng minh ng:ạ ượ ằ2 22550x t£ £. Bi ng hình ch nh có chi ng và chi dài là và 4.ế ề------------------------------------------------ -------------------------------------------------------Ế và tên thí sinh: ......................................... SBD: ............................ Phòng thi: ............Giám th (h và tên, ch ký)ọ :...............................................................................................Giám th (h và tên, ch ký)ọ ..............................................................................................