ĐỀ THI VÀO 10 THPT MÔN NGỮ VĂN TỈNH BẾN TRE NĂM 2018

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2019-05-15 09:27:41 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI VÀO 10
PHẦN 1: (3.0 ĐIỂM)
Dưới đây là một đoạn văn trong “Chuyện người con gái Nam X ương” của Nguy ễn
Dữ:
“Đoạn rồi, nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên tr ời mà than
rằng:
- Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy b ỏ, đi ều đâu bay bu ộc, ti ếng
chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang gi ữa
tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu
mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lưa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên
xin làm cơm cho diều quan, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.”
(Trích Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục 2014)
1. Lời thoại trên là độc thoại hay đối thoại, vì sao?
2. Hãy cho biết các câu văn trong đoạn văn trên đ ược liên k ết v ới nhau b ằng nh ững
phép liên kết nào?
3. Một trong những nguyên nhân đẩy Vũ Nương vào bi kịch là chiến tranh phong kiến.
Bằng hiểu biết của mình, em hãy viết một đoạn văn (kho ảng nửa trang gi ấy thi) trình
bày suy nghĩ về sự tàn bạo của chiến tranh.
HƯỚNG DẪN
PHẦN 1: (3.0 ĐIỂM)
1. Lời thoại trên là độc thoại.
Vì: + Đây là lời than của Vũ Nương về thân phận của mình, than với chính mình.
+ Trước lời thoại có dấu gạch ngang.
2. Các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn là:
- Phép thế: từ dùng để thế: nàng, kẻ bạc mệnh, thiếp.
- Phép nối: từ “nhược bằng” dùng để nối
- Phép đối: đoan trang, trinh bạch – lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con.

3. Yêu cầu:
- Nội dung: làm rõ sự tàn bạo của chiến tranh
+ Chiến tranh tàn bạo vì nó đem lại chết chóc, tang thương.
+ Những nỗi đau chiến tranh không chỉ có trong thời chiến mà còn kéo dài cả thời
bình, nó ám ảnh bao thế hệ (những ngôi mộ liệt sĩ vô danh, chất độc màu da cam…)
+ Dẫu vậy, nếu để bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ độc lập tự do của dân tộc thì
chúng ta vẫn sẵn sàng kháng chiến, sẵn sàng hi sinh không tiếc thương mình.
- Hình thức: kết hợp nhiều thao tác lập luận, chú ý dung lương.
PHẦN II: (7.0 ĐIỂM)
Đọc đoạn thơ sau:
“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng”
(Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục 2014)

1. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Của tác giả nào?
Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?
2. Hãy tìm cặp từ nhân xưng trong đoạn thơ trên và nêu hiệu quả nghệ thuật của việc
sử dụng cặp đại từ nhân xưng đó.
3. Trong khổ thơ cuối của bài thơ này cũng có một câu thơ có hình ảnh cây tre. Hãu ghi
lại câu thơ đó và chỉ ra mối liên hệ giữa hình ảnh hàng tre ở đoạn thơ trên và hình ảnh
cây tre ở câu thơ mới ghi lại?
4. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch có sử dụng phép lặp
để liên kết và một câu ghép, làm rõ cảm xúc bồi hồi xúc động của nhà thơ trong đoạn
thơ trên (gạch dưới từ ngữ dùng làm phép lặp và câu ghép).