Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vào 10 môn Toán - Sở GD&ĐT Cà Mau năm 2014 - 2015 có lời giải

c2f2333306a28ba9aa5155f36e23fac8
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-04-14 13:22:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCÀ MAUĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2014 2015MÔN THI: TOÁN( Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề )Câu 1. (1,5 điểm)a) Giải phương trình 6x 5x 0b) Tìm tham số để phương trình: 2(m 1)x 2m 2m +1 vô nghiệm.Câu 2. (1,5 điểm)a) Tính giá trị của biểu thức 16 2A= +- +b) Rút gọn biểu thức 2B x= với 3Câu 3. (2,0 điểm)a) Giải hệ phương trình: 28 66x yx y- =ìí- -îb) Vẽ đồ thị của hàm số: và 5x trên cùng hệ trục tọa độ Oxy và tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên.Câu 4. (2,0 điểm)Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Nếu cả chiều dài và chiều rộng cùng tăng thêm cm thì được một hình chữ nhật mới có diện tích bằng 153 cm 2. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu.Câu 5. (3,0 điểm)Cho tam giác ABC có góc nhọn, nội tiếp trong đường tròn (O). Các đường cao BF, CK của tam giác ABC lần lượt cắt (O) tại D, E.a) Chứng minh: Tứ giác BCFK là tứ giác nội tiếp.b) Chứng minh: DE // FKc) Gọi P, lần lượt là điểm đối xứng với B, qua O. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác AFK có bán kính không đổi khi thay đổi trên cung nhỏ PQ (không trùng với các điểm P, Q)--------------------------------------- Hết -------------------------------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh .................................................. Số báo danh .................................................Giám thị (họ tên và ký) ....................................... Giám thị (họ tên và ký)..............................Doc24.vnHƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THITUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CÀ MAUCâu 1.22)6 05 4.6.6 1695 13 13 hay x=12 12 3a xx- =D =+ -<=> -b)Phương trình: 2(m 1)x 2m 2m (a 1; 2(m +1) 2m 2m 1)∆’ (m +1) 2m 2m 2m 2m 2m -m với mọi m.Vậy phương trình trên vô nghiệm khi 0Câu 2.a)1 666 46 2)( 2)A+ -= =-- +b) 2B x= với 32( 1) 22 2B xx x= -= =(Vì => 2x- 0)Câu 3.a) Ta có: 28 66x yx y- =ìí- -î2 28 66426 12 0x yxyx x- ==ì ìì<=> <=> <=>í í=- =îî hoặc 210xy=ìí=îb) Vẽ đồ thịGiao điểm của hai đồ thị là nghiệm của hệ phương trình:2 225 035 65 62 3(1) va (2)4 9xy xxy xy xx xy yì =éì ì= =ïê<=> <=>=í íë= -î îï= -î= =ì ì<=>í í= =î îVậy giao điểm của đồ thị là tọa độ điểm A(2; 4) và B(3; 9)Câu 4.Gọi là chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu (x 0) (cm)Chiều dài hình chữ nhật lúc đầu: 3x (cm) Chiều rộng hình chữ nhật lúc sau: (cm)Chiều dài hình chữ nhật lúc sau: 3x (cm)Theo đề bài ta có phương trình: (x 5)(3x 5) 153Doc24.vn 3x 20x 128 (thỏa mãn) hay =320( )3L- BCFK nội tiếpb) Chứng minh DE // FK··BDE BCE (cùng chắn cung EB của (O))··BCE BFK (cùng chắn cung BK của (BCFK))=>··/ /BDE BFK DE FK= =>c) Bán kính đường tròn (AFK) không đổi khi di động trên cung PQKẻ đường kính AN và lấy điểm là trung điểm của BC.··90oACN ABN= ==>NC AC và NB AB mà BH AC và CH AB=>NC // BH và NB // CH => BHCN hình bình hành => là trung điểm HNVì OA ON => OM là đường trung bình AHN => OM =2AHvà OM // AHGọi là trung điểm AH. Ta có ··90 oAKH AFH ==>AKHF nội tiếp đường tròn đường kính AH=>I là tâm và AI là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tứ giác AKHF hay của ∆AFK.Vì BC, (O) cố định => cố định => OM cố định =>2AHAI OM= cố địnhDoc24.vn=> đường tròn ngoại tiếp của AFK có bán kính AI OM cố định.Vậy khi di động trên cung nhỏ PQ (không trùng với P, Q) thì đường tròn ngoại tiếp AFK cóbán kính không đổi.Doc24.vn