Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2019

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-06-25 10:18:24 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 2.767114 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN ĐỀ MÔN TOÁN THI THPT QUỐC GIA

Đề/
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 123
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

C

B

A

B

D

C

B

C

B

D

A

A

B

C

B

D

A

A

B

B

C

D

B

C

D

B

B

C

C

D

D

A

D

B

D

C

A

A

A

D

A

D

C

B

D

A

D

B

A

B

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

C

C

C

C

A

D

C

C

A

C

D

B

D

C

A

D

C

D

C

C

A

A

C

C

C

C

A
D

C

35

B

36
37

A

A

B

38
39
40

A
C

41
42

A

43
44
45
46

D

B

A
A

47
48
49
50

B
D