Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán tỉnh Nghệ An năm học 2015-2016

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-01-19 15:06:08
Nội dung
doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGHỆ AN KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2015 2016Môn thi: Toán.Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.Câu (2,5 điểm). Cho biểu thức 4Px 4x 2= --- a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.b) Tính giá trị của biểu thức khi 1x4= .Câu (1,5 điểm). Số tiền mua quả dừa và một quả thanh long là 25 nghìn đồng. Số tiền mua5 quả dừa và quả thanh long là 120 nghìn đồng. Hỏi giá mỗi quả dừa và giá mỗiquả thanh long là bao nhiêu Biết rằng mỗi quả dừa có giá như nhau và mỗi quảthanh long có giá như nhau.Câu (1,5 điểm). Cho phương trình ()2 2x 0+ (1) (m là tham số).a) Giải phương trình (1) với 2.b) Tìm để phương trình (1) có hai nghiệm x1 và x2 sao cho 21 2x 4+ .Câu (3 điểm). Cho đường tròn (O) có dây BC cố định không đi qua tâm O. Điểm chuyểnđộng trên đường tròn (O) sao cho tam giác ABC có góc nhọn. Kẻ các đường caoBE và CF của tam giác ABC (E thuộc AC, thuộc AB). Chứng minh rằng :a) BCEF là tứ giác nội tiếp.b) EF.AB AE.BC.c) Độ dài đoạn thẳng EF không đổi khi chuyển động.Câu (3 điểm). Cho các số thực dương x, thỏa mãn 3+ Chứng minh rằng:1 9x y2x 2+ Đẳng thức xảy ra khi nào ?……………… Hết ………………. VnDoc Tải ài li ệu, ăn ản ph áp lu ật, biểu mẫu miễn ph íĐỀ CHÍNH THỨCThi ngày 10 2015doc24.vnĐÁP ÁN THAM KHẢOCâu 1.a) ĐKXĐ 0³ (0,5 đ)Rút gọn ()()()()1 2Px 4x 2x 2+ -= =--- 1x 2=+ (1 điểm)b) 1x4= ĐKXĐ. Thay vào P, ta được :5222112411=+=+=P (1 điểm)Câu 2.Gọi x, (nghìn) lần lượt là giá của quả dừa và quả thanh long.Điều kiện 25. Theo bài ra ta có hệ phương trình 255x 4y 120+ =ìí+ =î Giải ra ta được 20, (thỏa mãn điều kiện bài toán).Vậy Giá quả dừa 20 nghìn.Giá quả thanh long nghìn.Câu 3. (1,5 điểm)a) Với 2, phương trình (1) trở thành 2x 6x 0+ .Ta có 2' 8D Phương trình có hai nghiệm phân biệt 1x 8= 1x 8= -b) ()()22' 2m 4D +Phương trình có nghiệm 2m 2+ .Theo Vi ét ta có ()1 221 2x 1x 3+ +ìïí= -ïî Theo bài ra ta có ()22 21 2x 2x 4+ =()()224 4Û =122m 1m 4m 0m 3=éÛ Ûê= -ë2m 3= không thỏa mãn điều 2³ .Vậy 1. VnDoc Tải ài li ệu, ăn ản ph áp lu ật, biểu mẫu miễn ph ídoc24.vnCâu 4. Hình vẽ (0,5 điểm)a) BCEF là tứ giác nội tiếp (1 điểm)Ta có ·oBFC 90= (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ·oBEC 90= (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)Suy ra tứ giác BCEF nội tiếp đpcm.b) EF.AB AE.BC (1 điểm)BCEF nội tiếp (chứng minh trên)Suy ra ··AFE ACB= (cùng bù với góc BFE)Do đó AEF ABCD D: (g.g)Suy ra EF AEEF.AB BC.AEBC AB= đpcm.c) EF không đổi khi chuyển động (0,5 điểm)Cách 1. Ta có ·AEEF.AB BC.AF EF BC. BC.cos BACAB= =Mà BC không đổi (gt), ABC nhọn chạy trên cung lớn BC không đổi·BACÞ không đổi ·cos BACÞ không đổi.Vậy ·EF BC.cos BAC= không đổi đpcm.Cách 2. Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCEF có:Tâm là trung điểm của BC cố định.Bán kính =BCR2 không đổi (vì dây BC cố định)Þ Đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCEF là một đường tròn cố địnhVì Tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn (I) nên ta có: ··»= =1FBE ECF Sd EF2 (góc nội tiếp) (1)Lại có: ···= -0FBE ECF 90 BAC Mà dây BC cố định ¼ÞSd BnC không đổi ·¼Þ =1BAC Sd BnC2 có số đo không đổi ···Þ -0FBE ECF 90 BAC có số đo không đổi (2)Từ (1) và (2) »ÞEF có số đo không đổi Dây EF có độ dài không đổi (đpcm). VnDoc Tải ài li ệu, ăn ản ph áp lu ật, biểu mẫu miễn ph ídoc24.vnCâu Cách 1. Ta có Với x, và 3+ Ta có 4x 62x yé ùæ öæ ö+ +ê úç ÷ç ÷è øè øë û= ()221 9x 62 2x yé ùæ öæ öê ú+ =ç ÷ç ÷ç ÷ê úè øè øë .Đẳng thức xảy ra 1x 0x 1x2y 2y 0yì- =ï=ìïÛ Ûí í=îï- =ïî Cách 2. Với x, và 3+ Ta có 9x x. y.2x 2æ öé ùæ öæ ö+ =ç ÷ê úç ÷ç ÷è øè øë ûè øĐẳng thức xảy ra 1xx 1x4y 2yyì=ï=ìïÛ Ûí í=îï=ïî (vì x, 0) VnDoc Tải ài li ệu, ăn ản ph áp lu ật, biểu mẫu miễn ph íTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.