Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán thành phố Hồ Chí Minh

Gửi bởi: vào ngày 2017-01-19 15:17:05 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.HCM Năm học: 2015 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁNThời gian làm bài: 120 phút Bài 1: (2 điểm)Giải các phương trình và hệ phương trình sau:a) 28 15 0x x- =b) 22 0x x- =c) 25 0x x- =d) 33 4x yx y+ -ìí- =îBài 2: (1,5 điểm)a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2=y và đường thẳng (D): 2y x= trên cùngmột hệ trục toạ độ.b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) câu trên bằng phép tính.Bài 3: (1,5 điểm)Thu gọn các biểu thức sau:1 10( 0, 4)42 2x xA xxx x- -= ¹-- (13 3)(7 3) 20 43 24 3B= +Bài 4: (1,5 điểm)Cho phương trình 22 0x mx m- (1) (x là ẩn số)a) Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm phân biệt với mọi giá trị mb) Định để hai nghiệm ,x xcủa (1) thỏa mãn 21 21 22 2. 41 1x xx x- -=- -Bài 5: (3,5 điểm)Cho tam giác ABC (AB