Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An môn vật lý

Gửi bởi: vào ngày 2017-01-19 15:15:27 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

doc24.vnSỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂUNĂM HỌC 2011 2012 Môn thi: VẬT LÝThời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề )Câu 1. (4,5 điểm) Hai con tàu chuyển động trên cùng một đường thẳng với cùng vận tốc không đổi hướngtới gặp nhau. Kích thước các con tàu rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Khi hai tàu cách nhau mộtkhoảng thì một con Hải Âu từ tàu bay với vận tốc với v) đến gặp tàu (lần gặp 1), khi tới tàu Bnó bay ngay lại tàu (lần gặp 2), khi tới tàu nó bay ngay lại tàu (lần gặp …a. Tính tổng quãng đường con Hải Âu bay được khi hai tàu còn cách nhau một khoảng .b. Hãy lập biểu thức tính tổng quãng đường con Hải Âu bay được khi gặp tàu lần thứ .Câu 2. (4 điểm) Trong một bình cách nhiệt chứa hỗn hợp nước và nước đá oC Qua thành bên của bình,người ta đưa vào một thanh đồng có một lớp cách nhiệt bao quanh. Một đầu của thanh tiếp xúc với nướcđá, đầu kia nhúng trong nước sôi áp suất khí quyển. Sau thời gian Tđ 15 phút thì nước đá trong bình tanhết. Nếu thay thanh đồng bằng thanh thép có cùng tiết diện nhưng khác nhau về chiều dài với thanh đồngthì nước đá trong bình tan hết sau thời gian Tt 48 phút Cho hai thanh đó nối tiếp với nhau như hình thìnhiệt độ tại điểm tiếp xúc giữa thanh và thời gian để nước đá tan hết là bao nhiêu? Xét trường hợp:a. Đầu thanh đồng tiếp xúc với nước sôi.b. Đầu thanh thép tiếp xúc với nước sôi. Cho biết với chiều dài và tiết diện thanh là xác định thì nhiệt lượngtruyền qua thanh kim loại trong một đơn vị thời gian chỉ phụ thuộc vàovật liệu làm thanh và hiệu nhiệt độ giữa đầu thanh.Câu 3. (3,5 điểm) Khi mắc một bếp điện có hiệu điện thế định mức U0vào hai điểm M,N như hình thì công suất tiêu thụ trên bếp chỉ bằng56 công suất tiêu thụ định mức của bếp. Giữa hai điểm A,B có hiệuđiện thế không đổi là U0 Bỏ qua sự thay đổi của điện trở theo nhiệtđộ.a. Hỏi nếu mắc song song hai bếp điện như trên vào hai điểm M,Nthì tổng công suất tỏa nhiệt trên hai bếp gấp bao nhiêu lần công suấtđịnh mức một bếp? b. Ta có thể mắc song song bao nhiêu bếp điện vào hai điểm M,N đểtổng công suất tỏa nhiệt trên các bếp là lớn nhất? Câu 4. 4,5 điểm) Cho mạch điện hình 3. Biết R3 20 hiệu điện thếgiữa hai điểm và là 22V; Rx là một biến trở. Điện trở các vônkế V1 và V2 rất lớn, điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể.a. Khi điều chỉnh Rx Rxo 20 thì số chỉ vôn kế V1 gấp 1,2 lần sốchỉ vôn kế V2 và ampe kế chỉ 0,1A Hãy tìm công suất tiêu thụ củađoạn mạch AB và giá trị các điện trở R1 và R2 .b. Nếu ta điều chỉnh giảm liên tục giá trị của biến trở Rx từ Rxo đến 0thì công suất tiêu thụ trên Rx sẽ thay đổi như thế nào? Rx có giá trị nằm trong khoảng nào để dòng điện qua ampe kế cóchiều từ đến D? Câu (3,5 điểm) Hai điểm sáng S1 và S2 nằm trên trục chính và hai bên thấu kính hội tụ cách thấu kínhlần lượt 9cm và 18cm Khi đó ảnh của S1 và S2 qua thấu kính trùng nhau. Vẽ hình giải thích sự tạo ảnh trênvà từ hình vẽ tính tiêu cự của thấu kính.………………….Hết………………….Họ và tên thí sinh :.................................................................. Số báo danh :.......................Đề thi chính thứcA rMBU0N+-(Hình 2) ThépĐồng( Hình )(Hình 3)R1 R3R2 RxAV1 V2AB-+Ddoc24.vn SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂUNĂM HỌC 2011-2012HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨCMôn VẬT LÝ(Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 05 trang)---------------------------------- Câu Nội dung Điểm1ab Thời gian hai tàu đi được từ khi cách nhau khoảng đến khi cách nhau khoảng là: 2L ltv-= .+ Tổng quãng đường con Hải Âu bay được đến khi hai tàu cách nhaumột khoảng là: 2L lS ut uv-= .+ Gọi B1, B2, ...A1 A2 là vị trí Hải Âu gặp tàu và tàu lần 1, lần 2,…+ Lần gặp thứ nhất: Thời gian Hải âu bay từ tàu tới gặp tàu tại B1 là: 1Ltu v=+ AB1 ut1 Lúc đó tàu đến a1 Aa1 vt1 a1 B1 AB1 Aa1 )t1+ Lần gặp thứ 2: Thời gian con Hải âu bay từ B1 đến gặp tàu tại A1 :1 12 12( )(1)a tu vt tu v- -= =+ ++ Lần gặp thứ 3: Thời gian Hải âu bay B1 A1 thì tàu đi khoảng: 2( )B vt v= Thời gian hải âu bay từ A1 đến B2 :31 13 22(2)tb Au vt tu v- -= =+ ++ Từ (1) và (2)321 2ttt t .+ Tổng quát ta có thời gian đi tuân theo qui luật:3 322 11 1.........nnt ttu vt tt v-- -= =+ +23 1u vt tu v- -æ ö= =ç ÷+ +è ø. 0,51,00,250,50,50,50,5 a1 b1 A1 B2 B1doc24.vn..11nnu vt tu v--æ ö=ç ÷+è ø.Tổng quãng đường Hải Âu bay được: 2...nS S= =1 2( ... )nu t+ +111 ...nu vutu v-é ù- -æ ö= +ê úç ÷+ +è øê úë û11 ...nL vuu v-é ù- -æ ö= +ê úç ÷+ +è øê úë û. 0,250,52 +Gọi là nhiệt lượng truyền từ nước sôi qua thanh để nước đá tan hết. Ta có phương trình: Q= kd (t2 t1 )Td kt (t2 t1 Td .Ở đây kd và kt là hệ số tỷ lệ ứng với đồng và thép, nhiệt độ của nước sôi là: t2 =100 oC và nhiệt độ nước đá là: t1 =0 0C Suy ra:3, 2d tt dk Tk Tb= .+Khi mắc nối tiếp hai thanh thì lượng nhiệt truyền qua các thanh trong một giây là như nhau. Trường hợp 1: Khi đầu thanh đồng tiếp xúc với nước sôi ta có: kd (t2 t) kt (t t2 t=2 11t tbb-+ 76,2 0C .+ Và ta cũng có: Q=kd (t2 t1 Tđ kd t2 t) Suy ra: 1263dt tT Tt t-= =- phút .Trường hợp 2: Khi thanh thép tiếp xúc với nước sôi:kt (t2 t) kđ (t t1 21t tbb++ 23,8 0C .+ Và ta có: kd (t2 t1 Td kt (t2 t)T Suy ra: 1263dt tT Tt t-= =- phút 0,50,50,50,750,750,50,53a Gọi điện trở của bếp là R, Iđm là cường độ định mức của bếp .+ Khi mắc bếp: 22dm56tdmPI RP R= Suy ra dm56I (1) .Mặt khác ta có: U= I(R r) Idm (2) .Từ (1) và (2) suy ra 615æ ö-ç ÷ç ÷è .+ Khi mắc bếp song song: điện trở tương đương bếp là: R1 2R- Cường độ dòng điện trong mạch chính: 0,50,5doc24.vn I1 16 115 2U Ur RRR R= =+æ ö- -ç ÷è .-Công suất tiêu thụ của bếp: P1 221 12 221. .26 11 25 2U UI RRR= =æ ö- -ç ÷è ø1211, 416 125 2dmPP »æ ö-ç ÷è lần 0,50,5b Công suất tỏa nhiệt trên các bếp: Rtd ()222 2.tdtdtdtdU RUR rrRR=+æ ö+ç ÷ç ÷è .Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có maxP khi: Rtd R615æ ö-ç ÷ç ÷è .- Giả sử có bếp mắc song song thì có điện trở tương là:Rtd 615RRnæ ö= -ç ÷ç ÷è 10,47 …Do là số nguyên nên công suất cực đại nằm lân cận giá trị maxP và ứng với giá trị n=10 hoặc n=11 .+Nếu 10 suy ra: Rtd 10 thì công suất tiêu thụ trên các bếp là:10 dm2, 61778...P P= .+ Nếu 11 suy ra: Rtd 11 thì công suất tiêu thụ trên các bếp là :112, 61775...dmP P=.+ Do: 10 11P P> nên để công suất tiêu thụ các bếp cực đại thì cần mắc 10 bếp song song 0,50,250,50,254a Gọi số chỉ các Vôn kế V1 và V2 lần lượt là U1 và U2 ta có:12 13 21, (1)XR UR U= và 033 010 (2)XXXR RRR R= + RAB R12 R3X (3)Từ (1), (2) và (3) suy ra: R12 12 và RAB 22 .- Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là: 222WABUPR= .- Cường độ dòng điện trong mạch chính là: ()22122PAU= 0,50,5doc24.vnSuy ra: I3 Ix I= 0,5 (A) .- Nếu dòng điện qua có chiều từ đến thì: I1 =IA I3 =0,6A (4) và IX IA 0,4A (5). Từ (4) và (5) suy ra:11120URI= và 22230URI= .- Nếu dòng điện qua có chiều từ đến thì do tính đối xứng nên ta có: R1 =30 và R2 =20 0,50,5b Công suất tiêu thụ trên RX khi biến trở thay đổi giá trị là:2(6)XXxUPR=.- Mặt khác ta lại có: 3(7)XXABRUU R= và33320( (8)20XXXX XR RRRR R= + +; 12 3240 32(9)20XAB XXRR RR+= +- Từ (6), (7) và (8) suy ra:22222440440.240(240 32 )32 240.32XXXXXRPRRR= =++ +Ta tìm thấy PX lớn nhất khi 2224032 7, 5X XXR RR= .- Vậy ta thấy khi giảm liên tục giá trị của Rx từ Rx0 20 đến RX 7,5 thì công suất tỏa nhiệt trên RX tăng liên tục tới giá trị cực đại và sau đó giảm liên tục giá trị của RX từ Rx 7,5 đến thì công suất này lại giảm liên tục đến 0. 0,50,50,5c Trường hợp: R1 =30 :Cường độ dòng điện qua ampe kế có độ lớn là: IA 12 311 31 3.xU RUI IR R- 31212 3xxRRUR R-+Với: R3x 33.xxR RR R+Thay số ta có biểu thức: IA 330 24, 75.450 60xxRR-++ Để dòng điện qua ampe ke có chiều từ đến thì:330 24, 75450 60xxRR-+> khi ()4003R£ p .* Xét trường hợp R1 20 :Tương tự ta có IA 330 11300 40xxRR-+ .+ Để dòng điện qua ampe ke có chiều từ đến thì:330 110300 40xxRR-+f suy ra: 30R£ p 0,50,5doc24.vn5+ Vẽ đúng hình và giải thích tại sao vẽ được như vậy: Hai ảnh trùng với nhau nên một ảnh là ảnh thật và một ảnh là ảo S1 S2 nên ảnh của S1 là ảnh ảo, ảnh của S2 là ảnh thật .+Từ hình vẽ ta có:S1 // ON 19(1)SSSI SOSO SN SO- =OI//NF’'(2)SO SI SOSF SN SO f =++Từ(1) và (2) 9* 9( (3)SO SOf SO SO fSO SO - +++Tương tự S2 I//OM: 2(4)SO SMSS SI MF//OI:(5)SF MSSO SI=+Từ (4) và (5) 218 18SO SF SO SO fSS SO SO SO- =+. 18( )f SO SO f -+ Từ (3) và (6) ta có (SO f) 18 (SO f) 3f SOThay SO vào ta có: 9124ff cmf f= 0,510,50,250,50,250,5Ghi chú Tất cả các bài toán nếu giải theo cách khác mà đúng đều cho điểm tối đa. Một lần thiếu đơn vị trừ 0,25đ, còn lần trở lên trong cả bài thi trừ tối đa 0,5đ. NF ’S1 S2S OITrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.