Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016

9a0f7b5b373b6e60b0aafc900802b1de
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-01-09 14:40:20 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 617 | Lượt Download: 8 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ THI TUY SINH 10 THPT ỚTP.HCM Năm c: 2015 2016o CHÍNH TH CỀ MÔN: TOÁNTh gian làm bài: 120 phút ờBai 1: (2 đi m)ểGi các ph ng trình và ph ng trình sau:ả ươ ươa) 28 15 0x x b) 22 0x x c) 25 0x x d) 33 4x yx y  Bai 2: (1,5 đi m)ểa) th (P) hàm ố2y và đng th ng (D): ườ ẳ2y x trên cùngm tr to đ.ộ ộb) Tìm to các giao đi (P) và (D) câu trên ng phép tính.ạ ằBai 3: (1,5 đi m)ểThu các bi th sau:ọ ứ1 10( 0, 4)42 2x xA xxx x   (13 3)(7 3) 20 43 24 3B Bai 4: (1,5 đi m)ểCho ph ng trình ươ22 0x mx m (1) (x là )ẩ ốa) Ch ng minh ph ng trình (1) luôn có nghi phân bi giá tr mứ ươ ịb) Đnh hai nghi ệ1 ,x xc (1) th mãn ỏ2 21 21 22 2. 41 1x xx x  Bai 5: (3,5 đi m)ểCho tam giác ABC (AB