Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 - 2014 môn Toán

e6e856156273847dc0bb249d75d729df
Gửi bởi: Học 247 vào ngày 2016-04-29 13:22:09 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1357 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

WWW.VNMATH.COM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI
ĐỀ CHÍNH THỨC
TTHHTHỨCTHỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
N
013 – 2014
MÔN: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (1,5 điểm)
1) Tính: 3 16  5 36 .
2) Chứng minh rằng với x > 0 và x  1 thì

x
1


x 1 x  x

3) Cho hàm số bậc nhất: y  (2m  1) x  6
a) Với giá trị nào của m thì hàm số dã cho nghịch biến trên R ?
b) Tìm m để đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1;2).

x 1
.
x

Bài 2: (2,0 điểm)
1) Giải phương trình 2 x2  3x  5  0.
2) Tìm giá trị của tham số m để phương trình: x2  mx  m  2  0 có hai
nghiệm x1; x2 thoả mãn hệ thức x1  x2  2 .
 x  y  xy  1
3) Giải hệ phương trình: 
.
x

2
y

xy

1


Bài 3: (2,0 điểm)
Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định.
Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản
phẩm so với dự định. Do đó, tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi
khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm?
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O) cố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn (O),
kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (M; N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi
qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C ( B nằm giữa A và C). Gọi I là trung
điểm của dây BC.
1) Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp.
2) Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng : AK. AI  AB. AC .
3) Khi các tuyến ABC thay đổi thì điểm I chuyển động trên cung tròn nào? Vì sao?
4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để IM = 2IN.
Bài 5: (1,0 điểm)
x 2  2 x  2014
Với x  0 , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A 
x2
--------------------------------------------HẾT-------------------------------------------(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên và chữ ký của giám thị 1.......................................................................................
Họ tên và chữ ký của giám thị 2.......................................................................................

Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầy
đủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
2020-09-27 05:48:39