Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán - Mã đề 012 (Có đáp án)

33336639383662646163306233353764636631326337353932386531373738363961316666366231373266373962366339313030636336336236653035323636
Gửi bởi: Học 247 vào 03:00 PM ngày 29-04-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1148 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Họ tên ........................ Thời gian lm bi 120 pht (không kể thời gian giao đề) SBD: ............................ ĐỀ: 012 Đề thi gồm có 01 trangCâu 1: 2,0 điểm Cho biểu thức 21 11Bx x= +- -a) Rt gọn biểu thức .b) Tìm tất cả cc gi trị nguyn của để biểu thức cĩ gi trị nguyn. Câu 2: (1,5 điểm) Giải hệ phương trình sau: 32 7x yx y+ =ìí- =îCâu 3: 2,0 điểm a) Giải phương trình: 22 0x x- .b) Cho phương trình bậc hai: 22 0x n- tham số ). Tìm để phương trình cĩ hai nghiệm x1 x2 thoả mn: 21 28x x+ .Câu 4: 1,0 điểm) Cho cc số thực x, thoả mn: 2x y+ Tìm gi trị nhỏ nhất của biểu thức: 2xQ y= .Câu 5: 3,5 điểm) Cho tam giác ABC đều có AH là đường cao, là điểm bất kì trncạnh BC (N khc B, C). Từ vẽ NE vuơng gĩc AB, NF vuơng gĩc AC (E thuộc AB, Fthuộc AC).a) Chứng minh: A, E, N, H, cùng nằm trên một đường trịn.b) Gọi là trung điểm của AN. Chứng minh cc tam gic OEH OFH là tam giácđều, từ đó suy ra OH EF^ .c) Tìm gi trị nhỏ nhất của đoạn EF khi chạy trn cạnh BC, biết độ dài cạnh củatam gic ABC a.HTM· ®Ò 012 014 Trang 0Doc24.vnHƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤMĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 2013Khĩa ngy 04 07 2012Mơn: TỐNM ĐỀ: 012- 014* Đáp án chỉ trình by một lời giải cho mỗi Câu. Trong bi lm của học sinh yu cầu phảilập luận lơgic chặt chẽ, đầy đủ, chi tiết, rng.* Trong mỗi câu, nếu học sinh giải sai bước giải trước thì cho điểm đối với nhữngbước giải sau có liên quan.* Điểm thành phần của mỗi câu nói chung phân chia đến 0.25 điểm. Đối với điểmthành phần là 0.5 điểm thì ty tổ gim khảo thống nhất để chiết thành từng 0.25 điểm.* Học sinh khơng vẽ hình đối với Câu thì cho điểm đối với Câu 5. Trường hợp họcsinh có vẽ hình, nếu vẽ sai no thì cho điểm đó. Học sinh có lời giải khác đáp án (nếu đúng) vẫn cho điểm tối đa tùy theo mức điểmcủa từng câu.* Điểm của toàn bài là tổng (không làm trịn số) của điểm tất cả các câu.Câu Nội dung Điểm1 2,0 điểm1a Cho biểu thức 21 11Bx x= +- -ĐK: x¹ 1x ¹0,25()1 11x xBx x+ -=-0,25 ()31xx x=- 0,25 31x=- 0,251b 31Bx=- với x¹ 1x ¹0,25B cĩ gi trị nguyn khi là ước nguyên của 3. 0,25 21 (lo¹i)1 21 4x xx xx xx x- -éê- =êÞê- =ê- =ë 0,25 Vậy biểu thức cĩ gi trị nguyn khi -2, 0,252 1,5 điểm (I)2 7+ =ìí- =îx yx yCộng từng vế hai phương trình của (I) ta được: 10=x 0,5M· ®Ò 012 014 Trang 1Doc24.vn 2xÛ =0,25 Do đó, ta có 2( 2x 3= =ì ìÛ Ûí í- -î îx xIy 0,5 Vậy hệ phương trình cĩ nghiệm duy nhất ()() 2; 3x -. 0,25Lưu ý: Học sinh chỉ viết kết quả thì cho 0,75 điểm3 2,0 điểm3a Phương trình: 22 0x x- Ta cĩ ()1 0- =a 0,5Phương trình cĩ hai nghiệm 21; 3x x= 0,5Lưu ý: Học sinh chỉ viết kết quả thì cho 0,5 điểm3b Phương trình 22 0x n- cĩ hai nghiệm x1 x2 khi chỉ khi()2' 1n nD £0,25Theo định li Viet 22, n+ 0,25()22 21 22x 2x 2n (tho¶ m· n)+ =Û =Û -0,250,25Vậy với -2n phương trình cĩ hai nghiệm x1 x2 thoả mn:2 21 28x x+ =.4 1,0 điểmTa cĩ ()()()3 23 2Q xy xy= 12 2)= =xy do ()212 28 16 12x xx x= -= 0,250,25 ()28 4, x= " Ρ 0,25= 4Q khi ch khi 2( 1) 01 2xx yx y- =ìÛ =í+ =îVậy gi trị nhỏ nhất của khi =1x 0,255 3,5 điểm M· ®Ò 012 014 Trang 2Doc24.vnHình vẽ 0,55a Ta cĩ: NE AB^ ,NF AC^ AH BC^ 0,25 Nn: E, H, cng nhìn đoạn AN dưới một gĩc vuơng 0,5 Vậy A, E, N, H, cng nằm trên đường trịn đường kính AN 0,255b Xt đường trịn đường kính AN, tm O.Ta cĩ OE OH OF nn EOH HOFD cn tại 0,25··0s®EOH 2.s®EAH 60= =0,25··0s®HOF 2s®HOF 60= =0,25Suy ra D, HOFEOH đều =OE EH HF FO 0,25Do đó tứ gic OEHF hình thoi ^OH EF 0,255c Gọi là giao điểm của OH và EF.3 3EF 2. 32 2EI OE OA ANÞ =0,25M =32aAN AH 0,25Vậy gi trị nhỏ nhất EF 34 khi trng H. 0,25M· ®Ò 012 014 Trang 3AB CHNE FOITrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.