Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

de thi toan lop 1 nang cao

39636665326132336235653266386531633262323763663735636531313862613565346662313338303831333762656161316264623132383031656635376136
Gửi bởi: Đỗ Ngọc Hoàng Hải vào 10:57 AM ngày 6-12-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 273 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1Năm học 2012 2013.Họ và tên: ………………………………………………Lớp: 1A1Câu Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng5 +1 =A. B. 81 =A. 13 B. 14 1520 10 =A. 13 B. 14 1540 20 +10 =A. 20 B. 30 40Câu 2: Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau:a) 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59.b) 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22.Câu 3: Điền dấu vào trống chỉ số hình vuông hình bên? hình vuông hình vuông hình vuôngCâu 4: Trên cành có 20 con chim đậu, sau đó có chục con bay đi. Hỏi trên cành cònlại bao nhiêu con chim?Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúngA. 10 con chim. B. 20 con chim C. 30 con chim.Bài 5: Tìm số khác nhau mà khi cộng lại có kết quả là 12.…………………………………………………………………Bài 6: Hoa nói: “Tết này chị mình có số tuổi bằng kết quả của bốn số khác nhau nhỏ nhất cộng lại”. Hỏi đến Tết, chị của Hoa bao nhiêu tuổi?Bài 7: Điền số thích hợp vào trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, cột dọc, đường chéo được kết quả bằng 6. Bài 8: Số ?69 25 21 23 65 99 24 41 11 15 89 22Bài 9:a)Hà nghĩ ra một số, lấy số đó trừ cộng bằng 19. Hỏi số Hà nghĩ là bao nhiêu?b) T×m hai ch÷ sè sao cho khi céng l¹i îc kÕt qu¶ b»ng 10 khi lÊy sè lín trõ sè bÐ cïng cã kÕt qu¶ b»ng 10 .…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………Bài 10: Em hỏi anh anh năm nay bao nhiêu tuổi”. anh trả lời năm nữa thì tuổicủa em bằng tuổi của anh hiện nay”. Biết rằng tuổi em hiện nay là tuổi. Hãy tính xem năm nay anh bao nhiêu tuổi?Bài 11:Tìm-Số liền trước của 15 là …-Số liền sau của 29 là …-Số liền sau của 33 là -Số liền trước của 19 là …-Số liền sau của 90 là …-Số liền trước của 51 là …Bài 12: Chú của Hà hỏi bạn Hà “Năm nay cháu học lớp mấy rồi?”. Hà đáp “Lấy số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số thì ra lớp cháu đang học”. VậyHà học lớp mấy?B 13: Em cña Ngà ọc n¨m nay cã sè tuæi b»ng kÕt qu¶ cña phÐp céng sè kh¸c nhau nhá nhÊt céng l¹i. Hái n¨m nay em cña Lan bao nhiªu tuæi?Bài 14: Điền số thích hợp vào dấu *6 *+ 7B 15: Lan hỏi Hoa: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi mình nhiều hơn tuổi nhưng ít hơn tuổi. Mình kém chị mình tuổi.” Hỏi chị của bạn Hoa năm nay bao nhiêu tuổi? Bài 16: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúnga) Số 67 gồm có: A. Sáu đơn vị bảy chục B. Sáu mươi bảy chụcC. Sáu chục bảy đơn vịb) Số liền trước số 59 là số A. 58 B. 60 C. 61 c) Số các số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là: A. B. 11 C. 10d) Tính từ số 30 đến số 60, số các số có hai chữ số giống nhau là: A. B. C. e) Một số trừ đi 10 được 30. Số đó là: A. 40 B. 20 C. 10 Bài 17: Hùng hỏi Hà: “Năm nay bạn mấy tuổi” Hà đáp: Anh mình vừa tròn chục tuổi. Anh mình hơn mình tuổi”. Hỏi Hà mấy tuổi?Bài 18: Hùng hỏi Dũng: “Em bé của bạn mấy tuổi rồi”? Dũng đáp: “Nếu bỏ chữ số là số nhỏ nhất có một chữ số số nhỏ nhất có hai chữ số thì được tuổi em mình”. Hỏi em bé của Dũng mấy tuổi?Bài 18: Năm khoe với Bốn: “Ba năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hỏi bạn Năm mấy tuổi? Bài 19: Thông nói với Minh: “Tết này, số tuổi tớ bằng số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi3”. Minh nói: “Tết này, số tuổi tớ bằng số lớn nhất có một chữ số trừ đi 2”. Hỏi hiện nay Thông và Minh mỗi bạn bao nhiêu tuổi?Bài 20: Ngọc hỏi Mai: “Ông bạn năm nay bao nhiêu tuổi mà trông ông già thế” Mai đáp: “Ông tớ kém tuổi thì bằng số lớn nhất có hai chữ số”. Vậy ông của Mai bao nhiêu tuổi?Bài 21: a) Trả lời câu hỏi: Hôm nay là thứ Hai, hôm qua là thứ mấy Ngày mai là thứ mấy?…………………………………………………………………………….b)Hình bên có:a, ….. điểm trong hình tròn là: ……………b, …. điểm ngoài hình tròn…………………...ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI Môn: Toán Lớp 1Câu 1: Điền số 610 Câu 2: Đúng: ghi Sai: ghi vào trống a, 17 b, 19 c, 16 d, 13 12 13 18 10Câu 3: Tínha, 10 .................. c, ....................b, ................... d, 10 .....................Câu 4: Đặt tính rồi tính a, b, 11 c, 19 d, 18 7........................... ......................... ......................... ........................... ......................... ......................... ........................... ......................... ......................... ........................... ......................... ......................... Câu 5: Điền theo mẫu10 49 5Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ trốnga. bảng trên có bao nhiêu số? Có ....................... số) 10 ........ .......... .......... 14 .......... .......... ......... .......... 19 20 .......... 22 ........ ......... 25 .......... ........ ......... .........b, Chữ số hàng nào giống nhau trong các số:- cùng dòng với số 10: (cùng có chữ số ..................... ........là .........) cùng cột với số 39: (cùng có chữ số ... ........................ là .........) cùng hàng với số 39: (cùng có chữ số ............. ........ ......là .........) Câu 7: Hình vẽ dưới đây có: Ba, ...................... đoạn thẳng b,.................. hình tam giác DCâu 8: Cành trên có 10 con chim đang đậu, cành dưới có con chim đang đậu. Có 1con chim cành trên bay xuống đậu vào cành dưới. Hỏi cành trên còn mấy con chim?Cành dưới có mấy con chim?Câu Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa? OTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.