Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 3

33356134333338613931376639333432383964346161633836376138663935303033336237633033653030623132646663633639643933626433353562623631
Gửi bởi: Trà My vào 10:39 PM ngày 29-09-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

IOE LỚP VÒNG 3Bài thi số 2: Find the honey“Use the keyboard to enter or clear the answer”1. Why don’t __ get there and buy some books? Nice idea.2. The teacher tells us to sit ____ 3. ___ don’t you come to my house? OK, let’s go.4. Who are they speaking __ Their boss.Bài thi số 3: Leave me out1 Pleasae2 Alyways3 Hople4 Extamine5 Heaviely6 surte7 jroin8 underlaine9 moenth10-dercemberTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.